ads

SÀN FOREX

KIẾN THỨC GIAO DỊCH

THỊ TRƯỜNG CRYPTO

Đất nước El Salvador xếp hạng tín dụng, Bitcoin có thể bị ảnh hưởng giảm sau áp dụng trên

Chương trình cho vay của IMF là tiềm năng dành cho quốc gia EI Salvador đang được hội nghị. Thêm một lần nữa, cụ thể về vấn đề về Bitcoin các mục tiêu của nó rất rỏ ràng, tăng trưởng và ổn định tài chính v.v..

Tiền điện tử: Công ty công nghệ Dapper Labs kết nối với Google hỗ trợ cho Flow Blockchain

Giám đốc điều hành Roham Gharegozlou của công ty Dapper Labs đã tải thông tin trên Twitter cá nhân để thông báo về sự hợp tác thành công với dòng trạng thái chào mừng Goolge đến với Flow blockchain (Flow).

SÀN FOREX