168 mã bị cảnh báo trên UPCoM168 mã bị cảnh báo trên UPCoM

Vietstock – 168 mã bị cảnh báo trên UPCoM

Gần đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã thông báo Danh sách cảnh báo nhà đầu tư trên Hệ thống giao dịch UPCoM tại ngày 17/06/2021. Danh sách này gồm 168 mã.

Trong đấy, có 18 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

Tiếp theo là danh sách 140 công ty bị hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM theo quy định của HNX.

Danh sách cảnh báo cũng bao gồm 10 công ty bị đình chỉ giao dịch trên sàn UPCoM.

Minh Hồng