6 tháng đầu năm 2021 vốn FDI đăng ký mới tăng 13.2% so với cùng kỳ6 tháng đầu năm 2021 vốn FDI đăng ký mới tăng 13.2% so sở hữu cùng kỳ

Vietstock – 6 tháng đầu năm 2021 vốn FDI đăng ký mới tăng 13.2% so sở hữu cùng kỳ

Mặc dù vẫn bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ko kể (FDI) tiếp tục phục hồi và duy trì hoạt động cung ứng buôn bán tốt…

Trong 6 tháng đầu năm, đã có 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

 

Theo số liệu của Bộ KH&ĐT tính tới ngày 20/6/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, tậu cổ phần, tậu phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ko kể (ĐTNN) đạt 15.27 tỷ USD, bằng 97.4% so sở hữu cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ko kể ước đạt 9.24 tỷ USD, tăng 6.8% so sở hữu cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, có 804 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (giảm 43.3%), tổng vốn đăng ký đạt sắp 9.55 tỷ USD (tăng 13.2% so sở hữu cùng kỳ); 460 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 12.5%), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 4.12 tỷ USD (tăng 10.6% so sở hữu cùng kỳ); 1,855 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 55%), tổng giá trị vốn góp đạt sắp 1.61 tỷ USD (giảm 54.3% so sở hữu cùng kỳ).

Theo lĩnh vực đầu tư, nhiều nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong ấy lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu sở hữu tổng vốn đầu tư đạt 6.98 tỷ USD, chiếm 45.7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực cung ứng, phân phối điện đứng thứ hai sở hữu tổng vốn đầu tư 5.34 tỷ USD, chiếm sắp 35% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là nhiều lĩnh vực buôn bán bất động sản, hoạt động chuyên môn khoa học khoa học sở hữu tổng vốn đăng ký đạt 1.15 tỷ USD và 476 triệu USD. Còn lại là nhiều lĩnh vực khác.

Theo đối tác đầu tư, đã có 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Đầu tư của một số đối tác lớn như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc đều tăng lên so sở hữu cùng kỳ.

Trong ấy, Singapore dẫn đầu sở hữu tổng vốn đầu tư 5.64 tỷ USD, chiếm sắp 36.9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 3.6% so sở hữu cùng kỳ năm 2020. Nhật Bản đứng thứ hai sở hữu tổng vốn đầu tư 2.44 tỷ USD, chiếm sắp 16% tổng vốn đầu tư và tăng 66.8% so sở hữu cùng kỳ. Vốn đầu tư của Singapore và Nhật Bản chủ yếu theo hình thức đầu tư mới, chiếm lần lượt 84% và 67.8% tổng vốn đăng ký của 2 quốc gia này. Hàn Quốc đứng thứ ba sở hữu tổng vốn đầu tư đăng ký 2.05 tỷ USD, chiếm 13.4% tổng vốn đầu tư, tăng 43.6% so sở hữu cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan,…

Theo địa bàn đầu tư, nhiều nhà ĐTNN đã đầu tư vào 56 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong ấy, Long An dẫn đầu sở hữu tổng vốn đầu tư đăng ký 3.57 tỷ USD, chiếm 23.4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai sở hữu tổng vốn đăng ký 1.43 tỷ USD, chiếm 9.3% tổng vốn đầu tư. Cần Thơ đứng thứ ba sở hữu 1.32 tỷ USD, chiếm 8.6% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Bình Dương, Hải Phòng, Hà Nội,…

Tính lũy kế tới ngày 20/6/2021, cả nước có 33,787 dự án còn hiệu lực sở hữu tổng vốn đăng ký 397.89 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ko kể ước đạt 241.1 tỷ USD, bằng 60.6% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN tiếp tục tăng mạnh. Xuất khẩu nhắc cả dầu thô ước đạt trên 116 tỷ USD, tăng 32.2% so sở hữu cùng kỳ, chiếm 74.1% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu ko nhắc dầu thô ước đạt 115.3 tỷ USD, tăng 32.6% so sở hữu cùng kỳ, chiếm 73.6% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt trên 102.6 tỷ USD, tăng 38.7% so cùng kỳ và chiếm 64.9% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Nhật Quang