Báo cáo Analog Devices: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q1

Analog Devices báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.94 với doanh thu $2.68B. Các chuyên gia phân tích  trước đó dự đoán EPS là $1.79 với mức doanh thu là $2.61B. .

Analog Devices công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Công Nghệ Thông Tin trong tháng này

Vào 27/1/, Apple báo cáo EPS quý đầu tiên là $2.1 cùng với doanh thu $123.95B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.9 với mức doanh thu dự kiến là $119B.

Lợi nhuận của Microsoft cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 25/1/, với EPS quý hai là $2.48 cùng với doanh thu đạt được là $51.73B. Các chuyên gia phân trước đó dự báo EPS là $2.32 cùng với doanh thu là $50.74B