Dbay Exchange cảnh báo về lừa đảo giao dịch hiện nay: Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com và thuê máy chủ tại Mỹ. Anh ta thành lập Công ty Rforex LTD tại London, Anh…