Báo cáo Adobe: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2© Reuters. Báo cáo Adobe: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

Investing.com – Adobe báo cáo lợi nhuận quý hai cao hơn kỳ vọng của mọi chuyên gia vào Thứ 5 sở hữu doanh thu cao hơn dự đoán.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $3.03 sở hữu doanh thu $3.84B. Nhiều chuyên gia phân tích tại Investing.com trước ấy dự đoán EPS là $2.81 sở hữu mức doanh thu là $3.73B. .

Cổ phiếu Adobe đạt được 1.31% và được giao dịch ở mức $558.00 vào Sau giờ đóng cửa sau lúc báo cáo được công bố.

Adobe công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của mọi công ty ngành Khoa học trong tháng này

Vào 26/5/, NVIDIA báo cáo EPS quý thứ nhất là $3.66 cùng sở hữu doanh thu $5.66B, so sở hữu EPS được dự đoán trước ấy là $3.29 sở hữu mức doanh thu dự kiến là $5.4B.

Lợi nhuận của Salesforce.com cao hơn kỳ vọng của mọi chuyên gia vào ngày 27/5/, sở hữu EPS quý thứ nhất là $1.21 cùng sở hữu doanh thu đạt được là $5.96B. Nhiều chuyên gia phân tích tại Investing.com trước ấy dự đoán EPS là $0.8922 cùng sở hữu doanh thu là $5.89B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Investing.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của mọi công ty.