Báo cáo Cisco: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

Investing.com – Cisco báo cáo lợi nhuận quý hai cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

Xem thêm

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.84 với doanh thu $12.72B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $0.8109 với mức doanh thu là $12.66B. .

Cổ phiếu Cisco đạt được 4.26% và được giao dịch ở mức $56.56 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

Cisco công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Công Nghệ Thông Tin trong tháng này

Vào 27/1/, Apple báo cáo EPS quý đầu tiên là $2.1 cùng với doanh thu $123.95B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.9 với mức doanh thu dự kiến là $119B.

Lợi nhuận của Microsoft cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 25/1/, với EPS quý hai là $2.48 cùng với doanh thu đạt được là $51.73B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $2.32 cùng với doanh thu là $50.74B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Investing.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.