Báo cáo Kraft Heinz: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q4

Kraft Heinz báo cáo lợi nhuận quý bốn cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.79 với doanh thu $6.71B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó kỳ vọng EPS là $0.6329 với mức doanh thu là $6.6B. .

Kraft Heinz công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Hàng Tiêu Dùng Thiết Yếu trong tháng này

Vào 19/1/, Procter&Gamble báo cáo EPS quý hai là $1.66 cùng với doanh thu $20.95B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.65 với mức doanh thu dự kiến là $20.33B.

Lợi nhuận của Coca-Cola cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 10/2/, với EPS quý bốn là $0.45 cùng với doanh thu đạt được là $9.47B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $0.4118 cùng với doanh thu là $8.99B