Báo cáo NVIDIA: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q4

Investing.com – NVIDIA báo cáo lợi nhuận quý bốn cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.32 với doanh thu $7.64B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự đoán EPS là $1.22 với mức doanh thu là $7.41B. .

Xem thêm

Cổ phiếu NVIDIA giảm 2.20% và được giao dịch ở mức $259.28 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

NVIDIA công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Công Nghệ Thông Tin trong tháng này

Vào 27/1/, Apple báo cáo EPS quý đầu tiên là $2.1 cùng với doanh thu $123.95B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.9 với mức doanh thu dự kiến là $119B.

Lợi nhuận của Microsoft cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 25/1/, với EPS quý hai là $2.48 cùng với doanh thu đạt được là $51.73B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $2.32 cùng với doanh thu là $50.74B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Investing.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.