Biến động cổ đông lớn tại SHGBiến động cổ đông lớn tại SHG

Vietstock – Biến động cổ đông lớn tại SHG

Tại Tổng CTCP Sông Hồng (UPCoM: SHG), ông Nguyễn Anh Trung vừa tậu vào hơn 4 triệu cp, vươn lên là cổ đông lớn sở hữu tỷ lệ sở hữu 14.9% vốn.

Trước giao dịch, ông Nguyễn Anh Trung chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu SHG nào. Cá nhân này vươn lên là cổ đông lớn tại SHG (14.9% vốn) từ ngày 28/05.

Bên sang tay chính là ông Phan Việt Anh – thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHG. Theo đấy, ông Việt Anh hạ sở hữu từ hơn 4 triệu cp (14.9% vốn) xuống chỉ còn 10,000 cp (chiếm tỷ trọng nhỏ). Giá trị thương vụ sắp 13 tỷ đồng, tương ứng trung bình 3,150 đồng/cp.

Biến động cổ đông lớn tại SHG còn ghi nhận 3 tháng trước. Ngày 19/02, ông Nguyễn Trung Kiên đã tậu vào sắp 3 triệu cp tương đương 11.06% vốn của SHG (chưa sở hữu trước giao dịch). Ngược lại, cổ đông lớn Phạm Thị Phương Thúy thoái sạch vốn bằng đúng lượng ông Kiên tậu vào.

Liên quan tới cổ phiếu SHG, trước đấy nữa, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo tổ chức đấu giá hơn 13 triệu cp, tương đương 49% vốn tại SHG do Bộ Xây dựng nắm giữ. Giá khởi điểm là 10,000 đồng/cp.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 25/12/2020 nhưng đã bị tạm giới hạn. Nguyên nhân do vào ngày 30/11/2020, Chính phủ ban hành nghị định số 140/2020/NĐ-CP, trong đấy ko quy định điều khoản chuyển tiếp đối sở hữu trường hợp nhiều đơn vị đã phê duyệt phương án thoái vốn trước ngày 30/11/2020.

Trên sàn UPCoM, SHG đang giao dịch ở mức 3,600 đồng/cp (chốt phiên 18/06). Giá cổ phiếu tăng 50% qua 1 quý sắp đây, song thanh khoản vẫn thấp, chưa tới 3,000 cp/phiên.

Duy Na