Bixteco thu về hơn 2,195 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn IDC?Bixteco thu về hơn 2,195 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn IDC?

Vietstock – Bixteco thu về hơn 2,195 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn IDC?

Phiên 15/06, thị trường ghi nhận sắp 68 triệu cp của Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) được giao dịch thỏa thuận. Giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian đăng ký thoái vốn của cổ đông lớn IDICO – Tập đoàn Bitexco.

Cụ thể, Tập đoàn Bitexco đã đăng ký thoái toàn bộ 67.5 triệu cp đang nắm giữ tại IDICO từ ngày 28/05-25/06. Trước ấy, Tập đoàn này được xác định là cổ đông chiến lược của IDICO và bị hạn chế chuyển nhượng 10 năm (tính từ 01/03/2018) nhưng sau lúc ĐHĐCĐ thường niên 2021 của IDICO thông qua gỡ quy định về thời gian hạn chế chuyển nhượng thì cổ đông này đã nhanh chóng đăng ký thoái sạch vốn.

Quay trở lại sở hữu phiên 15/06, nhờ sắp 68 triệu cp giao dịch thỏa thuận, thanh khoản của cổ phiếu IDC đạt mức kỷ lục sở hữu hơn 79 triệu cp. Khả năng cao Bitexco đã thoái vốn IDC trong phiên này. Mang giá thỏa thuận bình quân xấp xỉ 32,530 đồng/cp, ước tính Tập đoàn Bitexco có thể thu về hơn 2,195 tỷ đồng trường hợp bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ trong phiên hôm ấy.

Cổ phiếu IDC đạt thanh khoản kỷ lục trong thời gian cổ đông lớn thực hiện giao dịch
Nguồn: VietstockFinance

Liên quan tới mối quan hệ giữa IDICO – Tập đoàn Bitexco thì ngày 14/06, HĐQT IDICO đã thông qua quyết định chuyển nhượng toàn bộ 26 triệu cp (26%) đang nắm giữ tại CTCP Thủy điện Đak Mi cho Tập đoàn Tập đoàn Bitexco. Tuy nhiên, giá trị thương vụ vẫn chưa được công bố.

* Tập đoàn Bitexco muốn thoái vốn khỏi IDC

* IDICO muốn chuyển nhượng tài sản cho cổ đông chiến lược đang muốn thoái vốn

Thượng Ngọc