Bộ xây dựng: Vẫn còn có sự lệch pha cung cầu về nhà ở thương mạiBộ xây dựng: Vẫn còn có sự lệch pha cung cầu về nhà ở thương mại

Vietstock – Bộ xây dựng: Vẫn còn có sự lệch pha cung cầu về nhà ở thương mại

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở của người dân đối mang phân khúc nhà ở trung, cao cấp hiện chỉ chiếm từ 20-30%, trong lúc nhu cầu về phân khúc nhà ở bình dân, giá thấp lại chiếm 70-80%.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Liên quan tới kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh về việc vững mạnh quỹ nhà giá thấp, Bộ Xây dựng cho biết đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích vững mạnh mọi dự án nhà ở thương mại giá thấp, trong ấy tập trung vào một số ưu đãi: Về đất đai (được giảm tiền dùng đất, được chậm nộp tiền dùng đất); về thuế (giảm thuế VAT, thuế thu nhập nhà hàng); về quy hoạch, xếp đặt quỹ đất; thủ tục đầu tư xây dựng; cơ chế huy động vốn… và gửi lấy ý kiến của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Tư pháp thì mọi chính sách ưu đãi đối mang dự án nhà ở thương mại giá thấp chưa được quy định trong Luật Đất đai (miễn, giảm tiền dùng đất), Luật Nhà ở (lựa chọn chủ đầu tư), Luật Thuế (miễn, giảm thuế VAT, thuế thu nhập nhà hàng)… Nghị quyết của chính phủ ko cần là hình thức văn bản quy phạm pháp luật sẽ khiến cho mọi địa phương gặp khó khăn lúc thực hiện giả dụ được Chính phủ ban hành.

Do vậy, căn cứ theo quy định pháp luật và ý kiến của Bộ Tư pháp, phía Bộ Xây dựng cho biết sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích vững mạnh mọi dự án nhà ở thương mại giá thấp.”

Theo ấy, Bộ Xây dựng phối hợp mang mọi bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu mọi chính sách khuyến khích vững mạnh nhà ở có giá ưng ý mang đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình để sửa đổi, bổ sung đồng bộ vào Luật Nhà ở 2014, Luật Đất đai và mọi pháp luật khác có liên quan theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Bộ Xây dựng khẳng định cùng mang việc thực hiện chính sách vững mạnh nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước để ý, chỉ đạo.

Minh chứng là trong những năm qua, hệ thống pháp luật về nhà ở đã ngày càng được hoàn thiện để ưng ý mang điều kiện thực tiễn của đất nước. Lĩnh vực vững mạnh nhà ở và thị trường bất động sản đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng thừa nhận vẫn còn có sự lệch pha cung cầu do mọi nhà hàng marketing bất động sản trên địa bàn cả nước hầu hết để ý đầu tư mọi dự án nhà ở thương mại theo giá thị trường, chuyên dụng cho cho mọi đối tượng có thu nhập cao, dẫn tới thiếu nguồn cung nhà ở thương mại giá thấp dành cho mọi đối tượng thuộc diện có thu nhập thấp hoặc trung bình.

“Theo tính toán, nhu cầu nhà ở của người dân đối mang phân khúc nhà ở trung, cao cấp (có giá từ 25 triệu đồng/m2 trở lên) hiện chỉ chiếm từ 20-30% tùy từng địa phương, đô thị cụ thể, nhưng nhu cầu về phân khúc nhà ở bình dân, giá thấp (dưới 25 triệu đồng/m2) lại chiếm tới 70-80% thị trường,” đại diện Bộ xây dựng nhấn mạnh.

Vì thế, để có quỹ nhà ở thương mại giá thấp, ngày 29/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về mọi nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho chế tạo marketing, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; trong ấy giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích vững mạnh mọi dự án nhà ở thương mại giá thấp (căn hộ chung cư có quy mô dưới 70m2, giá bán ko vượt quá 20 triệu đồng/m2)./.

Hùng Võ