Chia tay VinaCapital, IMP đón một cổ đông lớn mớiChia tay VinaCapital, IMP đón một cổ đông lớn mới

Vietstock – Chia tay VinaCapital, IMP đón một cổ đông lớn mới

CTCP Đầu tư KBA đã vươn lên là cổ đông lớn của CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) sau lúc tậu vào hơn 4.9 triệu cp IMP vào ngày 17/06/2021.

Trước ấy, Đầu tư KBA chưa là sở hữu cổ phiếu của IMP. Sau lúc tậu vào hơn 4.9 triệu cp, chiếm 7.37% vốn tại đây, tổ chức này đã chính thức vươn lên là cổ đông lớn của IMP.

Diễn biến giá cổ phiếu IMP từ đầu năm 2021 tới phiên 21/06/2021
Nguồn: VietstockFinance

Kết phiên giao dịch 17/06/2021, giá cổ phiếu IMP đạt 80,000 đồng/cp, ước tính theo mức giá này, Đầu tư KBA đã chi hơn 393 tỷ đồng để vươn lên là cổ đông lớn của IMP.

Sắp đây cơ cấu cổ đông của IMP đã có sự biến động lúc những quỹ thành viên của nhóm VinaCapital đã rút lui khỏi ghế cổ đông lớn sau lúc bán toàn bộ sắp 3.5 triệu cp IMP, chiếm 5.19% vốn tại đây.

Giao dịch của nhóm VinaCapital được cho là bán thỏa thuận sở hữu giá vào khoảng 80,000 đồng/cp cho cổ đông SK Investment Vina III Pte Ltd. Theo ấy, SK Investment Vina III Pte Ltd đã nâng sở hữu tại IMP từ mức 24.02% vốn lên thành 29.22% vốn, tiếp tục giữ vị trí cổ đông lớn nhất.

Động thái tậu vào của SK diễn ra ngay trước thời điểm IMP chốt quyền nhận cổ tức. Cụ thể, 23/06 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, tỷ lệ thực hiện đạt 15%. Cổ tức thanh toán bằng tiền mặt, dự kiến vào ngày 16/07. Có sắp 67 triệu cp đang lưu hành, IMP sẽ chi hơn 100 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức lần này. Hơn 29 tỷ đồng trong ấy sẽ rơi vào túi cổ đông Hàn Quốc.

Khang Di