Chính phủ ban hành nghị quyết gỡ vướng nguồn vật liệu xây dựng cao tốc Bắc-NamChính phủ ban hành nghị quyết gỡ vướng nguồn vật liệu xây dựng cao tốc Bắc-Nam

Vietstock – Chính phủ ban hành nghị quyết gỡ vướng nguồn vật liệu xây dựng cao tốc Bắc-Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công).

Áp dụng “cơ chế đặc thù” để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Dự án đường cao tốc. Ảnh minh họa

 

Nghị quyết nêu rõ, Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 (dưới đây gọi tắt là Dự án đường cao tốc) được Quốc hội khóa XIV quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2017 có 11 dự án thành phần, trong ấy có 07 dự án đã khởi công và 04 dự án sắp khởi công.

Theo báo cáo của một số địa phương thuộc phạm vi Dự án đường cao tốc và Bộ Giao thông vận tải, nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) khai thác tại những mỏ còn thời hạn chỉ đáp ứng hơn 60% nhu cầu của Dự án đường cao tốc. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, trường hợp ko đủ vật liệu cung cấp cho những dự án thành phần sẽ dẫn tới nguy cơ Dự án đường cao tốc ko hoàn thành đúng tiến độ đề nghị nên cần có “cơ chế đặc thù” để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc lúc cấp phép mới cũng như lúc tăng công suất cho những mỏ đã cấp phép, tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Sau lúc nghe Tờ trình của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của những thành viên Chính phủ, Chính phủ đã trao đổi, thảo luận và thống nhất quyết nghị:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Dự án đường cao tốc đi qua được thực hiện một số “cơ chế đặc thù” sau đây:

a) Được phê duyệt những khu vực khoáng sản làm VLXDTT đã có trong quy hoạch khoáng sản liên quan, đủ tiêu chuẩn và chỉ dùng cho thi công Dự án đường cao tốc là khu vực ko đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Đối có khu vực khoáng sản mới (chưa cấp phép thăm dò, khai thác), chỉ cấp cho nhà đầu tư (đối có dự án theo hình thức PPP và BOT), nhà thầu (đối có dự án đầu tư công) thi công Dự án đường cao tốc lúc có đề nghị và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Nội dung giấy phép khai thác cần quy định trách nhiệm huy động toàn bộ công suất khai thác ghi trong giấy phép để cấp vật liệu cho Dự án đường cao tốc.

b) Đối có những mỏ khoáng sản làm VLXDTT (trừ cát, sỏi lòng sông, cửa biển) đã cấp phép, đang hoạt động, còn thời hạn khai thác, được phép quyết định nâng công suất ko quá 50% công suất ghi trong giấy phép khai thác (ko tăng trữ lượng đã cấp phép) mà ko cần lập dự án đầu tư điều chỉnh, đánh giá tác động môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường) hoặc giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường nhưng cần đáp ứng đề nghị về an toàn, bảo vệ môi trường trong khai thác.

2. Lúc thực hiện “cơ chế đặc thù” nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Dự án đường cao tốc đi qua có trách nhiệm:

a) Đối có trường hợp nâng công suất, chỉ cho phép nâng công suất theo điểm b mục 1 nêu trên lúc hoạt động khai thác đáp ứng đề nghị về an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác và sau lúc tổ chức, cá nhân khai thác đã ký văn bản cam kết cung cấp vật liệu cho nhà đầu tư/nhà thầu của dự án thành phần. Nội dung giấy phép khai thác (điều chỉnh) cần xác định cửa hàng tiêu dùng khoáng sản là nhà đầu tư/nhà thầu của dự án thành phần đường cao tốc; nghiêm cấm việc nâng giá, ép giá, trường hợp vi phạm cần xử lý theo quy định của pháp luật;

b) Đối có khu vực khai thác mới, đề nghị tổ chức, cá nhân sau lúc đã khai thác đủ khối lượng cung cấp cho Dự án đường cao tốc cần thực hiện cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ, trả lại mỏ và đất đai cho địa phương quản lý theo quy định.

c)  Cấp phép khai thác cần bảo đảm ko ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường, phòng chống sạt lở và tai biến địa chất, bảo đảm đa dạng sinh học và bảo vệ rừng; bảo đảm quốc phòng-an ninh; an toàn giao thông cũng như cho những công trình thuộc Dự án đường cao tốc. Việc khai thác cát, sỏi ko làm thay đổi dòng chảy, ko gây sạt lở lòng, bờ, bãi sông. Ko cấp phép khai thác mới đối có những mỏ nằm sắp hành lang bảo vệ đường có ảnh hưởng tới cảnh quan và an toàn giao thông đối có đường cao tốc.

d) Kiểm soát chặt chẽ khối lượng khoáng sản khai thác thực tế để đề nghị tổ chức, cá nhân thực hiện hầu hết nghĩa vụ tài chính theo quy định; thực hiện việc công bố hầu hết giá vật liệu xây dựng trên địa bàn theo quy định, ko để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước. Trường hợp phát hiện loại khoáng sản khác ko cần là khoáng sản làm VLXDTT, đề nghị tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để xử lý theo quy định;

đ) Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian lúc thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT cung cấp cho Dự án đường cao tốc thuộc địa bàn;

e) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối có những tập thể, cá nhân ko làm tròn trách nhiệm hoặc bao che cho hành vi đầu cơ, nâng giá vật liệu để trục lợi; thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXDTT đã cấp đối có những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản. Đặc biệt kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật đối có tổ chức, cá nhân bán vật liệu cho tổ chức, cá nhân khác hoặc ko cung cấp khoáng sản làm VLXDTT cho nhà đầu tư/nhà thầu đã ghi trong giấy phép đồng thời thu hồi giấy phép đã cấp để cấp cho nhà đầu tư/nhà thầu theo quy định;

g) Quyết định giới hạn áp dụng “cơ chế đặc thù” nêu tại mục 1 sau lúc đã khai thác đủ khối lượng khoáng sản làm VLXDTT cung cấp cho Dự án đường cao tốc.

Lập 5 Đoàn kiểm tra công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXDTT

Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết này. Trước ngày 31/7/2021, chủ trì, phối hợp có những Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Công an, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Vững mạnh nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng thương hiệu 5 Đoàn kiểm tra công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXDTT cung cấp cho Dự án đường cao tốc của những địa phương có Dự án đi qua; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, pháp luật có liên quan của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối có những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và Nghị quyết này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021.

Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu, điều tra theo pháp luật khó khăn để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật khó khăn liên quan tới vật liệu xây dựng như hành vi thông đồng, thỏa thuận để găm hàng, tăng giá, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để trục lợi, định kỳ 3 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Những Bộ: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải tăng cường nghiên cứu giải pháp khoa học để tiêu dùng vật liệu sẵn có, đặc biệt là tro, xỉ từ những nhà máy nhiệt điện đáp ứng đề nghị làm vật liệu san lấp để cung cấp cho Dự án đường cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/ 03/2021.

Nhật Quang