CII sắp nhận khoảng 20 triệu cổ phiếu quỹ từ Năm Bảy Bảy© Reuters

Investing.com — CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HM:NBB) đã thông qua phương án chi tiết dùng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu. Vì vậy, kế hoạch cụ thể công ty dùng toàn bộ 22.225.740 cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu sở hữu tỷ lệ 7:25 (cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ nhận được 7 cổ phiếu thưởng). Đối sở hữu cổ phiếu lẻ, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu lẻ sẽ nhận được 2,8 cổ phiếu thưởng. Theo nguyên tắc làm tròn tới hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mỗi cổ đông nhận được là 2. Phần 0,8, tương đương 8% sẽ được phát hành cho Tổng Giám đốc dưới hình thức ESOP giá 10.000 đồng/cp (phát hành tối đa 500.000 cổ phiếu). Toàn bộ số cổ phiếu trên ko bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 30 ngày nói từ lúc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Mang tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của NBB là hơn 78 triệu cổ phiếu. Trong ấy, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HM:CII) đang nắm 93,7% vốn điều lệ của NBB, tức CII có thể nhận được khoảng 20 triệu cổ phiếu từ NBB. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, tại ngày 31/3, giá trị của hơn 22 triệu cổ phiếu quỹ là sắp 500 tỷ đồng, tương ứng sở hữu giá tìm bình quân hơn 22.000 đồng/cp.

Về mục tiêu, công ty lên kế hoạch tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng, lãi sau thuế 450 tỷ đồng. Quý I, NBB ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt hơn 162 tỷ đồng và hơn 32 tỷ đồng; thực hiện được 11% mục tiêu doanh thu và hơn 7% kế hoạch lãi trước thuế đã đề ra. Tính tới ngày 31/3, tổng tài sản của NBB đạt 3.992 tỷ đồng, giảm 2% so sở hữu thời điểm đầu năm. Nợ nên trả của công ty là 2.229 tỷ đồng. Trong ấy nợ đi vay hơn 621 tỷ đồng, giảm 20% so sở hữu đầu năm. Vốn chủ sở hữu hiện tại của NBB đạt 1.763 tỷ đồng sở hữu khoản lãi sau thuế chưa phân phối 666 tỷ đồng.