Cổ phiếu Việt duy trì tỷ trọng trên 20% danh mục quỹ ETF MSCI của iSharesCổ phiếu Việt duy trì tỷ trọng trên 20% danh mục quỹ ETF MSCI của iShares

Vietstock – Cổ phiếu Việt duy trì tỷ trọng trên 20% danh mục quỹ ETF MSCI của iShares

iShares MSCI Frontier and Select EM ETF quay lại tậu ròng cổ phiếu Việt trong tuần 14-18/06. Việt Nam vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất rổ danh mục quỹ với 20.1%.

Sau lúc bán ròng trong tuần trước, quỹ ETF của iShares quay lại tậu ròng cổ phiếu Việt Nam trong tuần thứ hai tháng 6/2021. Với VCI (HM:VCI), số lượng cổ phiếu tăng thêm là do Công ty vừa phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 1:1. Bên cạnh ấy, HSG (HM:HSG) cũng vừa chia cổ tức bằng cổ phiếu mang tỷ lệ 10:1.

Thay đổi số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục iShares MSCI Frontier and Select EM ETF từ ngày 14-18/06/2021

Về tỷ trọng giữa các quốc gia, tại ngày 17/06, cổ phiếu Việt tiếp tục giữ vị trí tiên phong với 20.1% danh mục quỹ, thay đổi ko đáng kể so với mức 20.2% hồi đầu tuần.

Tỷ trọng nhiều quốc gia trong danh mục iShares MSCI Frontier and Select EM ETF tại ngày 17/06

Tổng giá trị tài sản của iShares MSCI Frontier and Select EM ETF đang ở mức 463.8 triệu USD, giảm 3.6 triệu USD sau 1 tuần. Số lượng chứng chỉ quỹ duy trì ở mức 14.25 triệu ccq.

iShares MSCI Frontier & Select EM ETF tiền thân là quỹ iShare MSCI Frontier 100 ETF. Sau lúc thay đổi, quỹ mô phỏng danh mục theo chỉ số MSCI Frontier & Select Emerging Market Index. Chỉ số này được lập ra nhằm phản ánh thành tích của nhiều thị trường cận biên và phân khúc quy mô thấp của rổ thị trường mới nổi.

*iShares MSCI Frontier and Select EM ETF quay lại bán ròng cổ phiếu Việt Nam
*MSCI nhấn mạnh tới sự cố của HOSE trong báo cáo đánh giá thị trường Việt Nam 

Xuân Nghĩa