Cổ đông lớn đăng ký bán 4.6 triệu cp PHSCổ đông lớn đăng ký bán 4.6 triệu cp PHS

Vietstock – Cổ đông lớn đăng ký bán 4.6 triệu cp PHS

Nhằm giảm tỷ lệ sở hữu, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái đăng ký bán 4.62 triệu cp PHS của CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS) từ ngày 23/06 – 22/07/2021.

Giả dụ giao dịch thành công, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại PHS từ 12.9% (11.6 triệu cp) xuống còn 7.7% (sắp 7 triệu cp).

Ông Wu Jin-Jeng – Ủy viên HĐQT PHS hiện đang là Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái.

Mang thị giá 13,200 đồng/cp (13h30 phiên 22/06), dự kiến đơn vị này sẽ thu về sắp 61 tỷ đồng trường hợp hoàn tất thương vụ.

Minh Hồng