Cổ đông lớn nhất đăng ký thoái sạch vốn tại PCGCổ đông lớn nhất đăng ký thoái sạch vốn tại PCG

Vietstock – Cổ đông lớn nhất đăng ký thoái sạch vốn tại PCG

Cổ đông lớn nhất của CTCP Đầu tư Tăng trưởng Gas Đô thị (HNX: PCG) – Enn Energy Holdings Limited gần đây thông báo đã đăng ký thoái toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại PCG. Thời gian giao dịch từ ngày 18/06-16/07.

Hiện, Enn Energy đang nắm hơn 7 triệu cp PCG, tương ứng 38.89% vốn của PCG. Có giá chốt phiên 17/06 là 6,300 đồng/cp, ước tính Enn Energy có thể thu về hơn 46 tỷ đồng trường hợp giao dịch diễn ra thành công.

Giám đốc Tài chính của Enn Energy – ông Yeung Sing King đang đồng thời là Thành viên Ban Kiểm soát của PCG và ko nắm giữ bất kỳ cổ phần nào của Công ty.

Trường hợp Enn Energy thoái vốn thành công, cơ cấu cổ đông lớn của PCG sẽ chỉ còn 3 cổ đông gồm CTCP Đầu tư Việt Tú (29.53%), Chủ tịch HĐQT PCG – bà Nguyễn Thanh Tú (12.14%) và cổ đông ngoại Prism Energy International Hong Kong Ltd (5%).

Cổ phiếu PCG tương đối kém thanh khoản trong phần lớn năm 2020 nhưng từ đầu năm 2021 bắt đầu có chuyển biến tích cực mang khối lượng giao dịch 3,067 cp/ngày. Về thị giá, sau lúc lập đỉnh trong phiên 23/03, giá cổ phiếu PCG có dấu hiệu trượt dài. Đầu phiên 18/06, giá cổ phiếu PCG ở mức 6,300 đồng/cp, giảm sắp 39% từ đỉnh.

Diễn biến giá cổ phiếu PCG từ đầu năm 2021 tới nay. Đvt: Đồng
Nguồn: VietstockFinance

Thượng Ngọc