Con gái Chủ tịch hoàn tất bán 1.2 triệu cp HAXCon gái Chủ tịch hoàn tất bán 1.2 triệu cp HAX

Vietstock – Con gái Chủ tịch hoàn tất bán 1.2 triệu cp HAX

Từ ngày 21/05 – 16/06/2021, bà Đỗ Ngọc Thùy Trang – con gái ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE: HAX) đã bán ra 1.2 triệu cp HAX (tỷ lệ 3.27%).

Sau giao dịch, bà Trang vẫn còn nắm giữ 0.51% vốn tại HAX (241,770 cp). Đây là cổ phiếu thưởng do chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 và cổ phiếu chưa về tài khoản. Được biết, bà Trang hiện đang là Thành viên HĐQT tại HAX.

Trước ấy, HĐQT HAX đã thông qua Nghị quyết tăng vốn điều lệ của Công ty từ 367 tỷ đồng lên sắp 478 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn là Công ty phát hành hơn 11 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông mệnh giá 10,000 đồng/cp. Tỷ lệ phát hành là 10:3 (10 cp sẽ được nhận thêm 3 cp mới). Tổng giá trị cổ phần là 110 tỷ đồng. Sau lúc phân phối thành công, vốn điều lệ của HAX đã tăng lên mức 478 tỷ đồng.

Về kế hoạch marketing, HAX đã điều chỉnh lợi nhuận trước thuế công ty mẹ năm 2021 tăng từ 126 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Có kế hoạch mới, mục tiêu lãi trước thuế 2021 của HAX sẽ tăng hơn 27% so mang mức thực hiện 2020, thay vì giảm 20% như kế hoạch cũ.

Minh Hồng