Vốn hóa thị trường là một cách để đo lường quy mô của một công ty bằng cách nhân tổng số cổ phiếu đang lưu hành của nó với giá cổ phiếu trên thị trường.

Đầu tư 101+: Vốn hóa thị trường là gì?
Đầu tư 101+: Vốn hóa thị trường là gì?

Hiểu về vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường cho biết giá trị tính bằng đô la của các cổ phiếu đang lưu hành của một công ty. Để có con số này, bạn nhân tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty với giá của mỗi cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu thay đổi (hoặc số lượng cổ phiếu đang lưu hành thay đổi), thì vốn hóa thị trường của công ty cũng vậy. Các công ty có thể được sắp xếp thành ba loại vốn hóa thị trường: “vốn hóa nhỏ” (300 triệu – 2 tỷ USD), “vốn hóa trung bình” (2 tỷ – 10 tỷ USD) và “vốn hóa lớn” (trên 10 tỷ USD).

VÍ DỤ

Apple đã trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử đạt mức vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD vào ngày 2 tháng 8 năm 2018. Hãy làm phép toán: Gần 5 tỷ cổ phiếu * giá cổ phiếu 207,05 USD vào ngày hôm đó = 1 nghìn tỷ USD. Kể từ đó, Amazon và Microsoft cũng đã tham gia “câu lạc bộ” này.

Bài học rút gọn

Tính toán vốn hóa thị trường giống như tính giá trị của số trái cây trong giỏ …

Để nhanh chóng tính giá trị của số trái cây (chẳng hạn như quả cam), bạn sẽ nhân số quả cam với giá của chúng. Ví dụ: 300 quả cam * 2 USD = 600 USD. Hãy nhớ rằng số quả cam (và giá của chúng) có thể thay đổi.

Tham khảo thêm: Tìm hiểu về vốn hóa thu nhập

Vốn hóa thị trường được tính như thế nào?

Bạn chỉ cần hai con số để tính vốn hóa thị trường của một công ty: tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty – bao gồm cả những cổ phiếu do cổ đông nội bộ nắm giữ, cũng như những người sở hữu cổ phiếu như chúng ta – và giá của cổ phiếu đó theo thời gian thực. Bởi vì giá cổ phiếu của các công ty tư nhân không được công khai, vốn hóa thị trường thường được sử dụng để chỉ đến các cổ phiếu được giao dịch công khai. Sự đơn giản của công thức tính vốn hóa thị trường đã biến nó thành một cách thuận tiện để nhanh chóng đánh giá quy mô của các công ty khác nhau. Nhưng cũng có nhiều cách khác để định giá một công ty.

Dưới đây là ba loại vốn hóa thị trường chính cần lưu ý (kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2019):

Vốn hóa nhỏ: Từ 300 triệu đến 2 tỷ USD

Vốn hóa trung bình: Từ 2 tỷ đến 10 tỷ USD

Vốn hóa lớn: 10 tỷ USD trở lên

Mặc dù nhỏ, trung bình và lớn là cách phân loại truyền thống nhất, các thể loại khác cũng được tạo ra cho các giá trị cực đoan:

Vốn hóa siêu nhỏ: Từ 50 triệu đến 300 triệu USD

Vốn hóa siêu lớn: Hơn 300 tỷ USD

Nói chung, các phạm vi này có xu hướng tăng cao hơn theo thời gian khi giá tài sản tăng lên.

Sự khác biệt giữa vốn hóa thị trường và giá trị thị trường

Bạn muốn biết một công ty có thể được bán với giá bao nhiêu? Đó là giá trị thị trường – giá trị của một công ty trên thị trường.

Đối với các công ty đại chúng, một cách để ước tính giá trị thị trường của nó là tính vốn hóa thị trường.

Đối với các công ty tư nhân, đó là một phép tính mang nhiều sắc thái (và chủ quan) hơn. Vì các công ty tư nhân không có cổ phiếu được giao dịch công khai nên không hoàn toàn rõ ràng giá trị của cổ phiếu là bao nhiêu.

Ngay cả đối với các công ty đại chúng, ước tính giá trị thị trường (tức là những gì một người mua thực sự sẽ trả để mua công ty đó) cũng có thể là một thách thức. Trong khi vốn hóa thị trường là một cách để ước tính, cũng có nhiều phương pháp khác được sử dụng. Một số cách bao gồm các quy trình kế toán khá phức tạp, xem xét các khoản nợ của công ty, triển vọng tăng trưởng, thuế và nhiều thứ khác. Những ước tính này đôi khi cũng kết hợp với những phân tích ít chính xác hơn – ví dụ như khả năng đổi mới của công ty và xu hướng rộng hơn trong lĩnh vực có liên quan. Một số phương pháp tiếp cận theo hướng công thức hơn và sử dụng các phương trình toán học để ước tính giá trị. Ví dụ: bội số định giá cho phép bạn lấy một số liệu đã biết về một công ty và biến nó thành ước tính cho giá trị thị trường.

Tại sao vốn hóa thị trường lại quan trọng?

Vốn hóa thị trường có thể hữu ích cho nhà đầu tư vì hai lý do chính:

  1. Vốn hóa thị trường là một cách nhanh chóng để có thể cảm nhận được quy mô của một công ty và sự trưởng thành của nó.
  2. Vốn hóa thị trường có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về mức độ rủi ro của một khoản đầu tư. Các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ hơn có thể là những doanh nghiệp kém trưởng thành hơn, trong khi các công ty vốn hóa lớn có thể có vị thế thị trường vững chắc hơn.

Tại sao việc phân tách cổ phiếu không ảnh hưởng đến vốn hóa thị trường?

Phân tách cổ phiếu xảy ra khi một công ty muốn giảm mệnh giá cổ phiếu của mình – công ty chia cổ phiếu của mình thành nhiều cổ phiếu nhỏ hơn. (Nó giống như việc cắt bánh pizza thành 8 lát thay vì 4 lát – kích thước của bánh pizza không thực sự thay đổi.)

Theo learn.robinhood.com