Doanh thu nhóm ngành phân bón thuộc Vinachem tăng 58% trong 5 tháng đầu năm© Reuters.

Investing.com — Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa cập nhật tình hình phân phối marketing trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 mang hầu hết những chỉ tiêu phân phối marketing có mức tăng cao so mang cùng kỳ năm 2020.

  • Giá trị phân phối công nghiệp (theo thực tế) trong tháng 5 đạt 4.453 tỷ đồng, tăng 36% so mang cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 5 tháng đạt 19.172 tỷ đồng, tăng hơn 27%.
  • Trong tháng 5, tổng doanh thu của cả tập đoàn ước đạt 4.663 tỷ đồng, bằng 120% so mang cùng kỳ. Riêng doanh thu của nhóm ngành phân bón tăng 58% so mang cùng kỳ; nhóm cao su ghi nhận mức tăng 18% và nhóm pin – ắc quy tăng trưởng 14,5%.

Lợi nhuận trước thuế của hầu hết những nhóm ngành đều có mức tăng trưởng khá; trong ấy ba đơn vị thuộc dự án 1468 (CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, CTCP DAP số 2 – Vinachem, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình) đã giảm lỗ 587 tỷ đồng.

Bên cạnh ra, những đơn vị ko thuộc dự án 1468 (12 dự án thua lỗ của Bộ Công Thương), lợi nhuận tháng 5 đạt 162,8 tỷ đồng, 5 tháng đầu năm đạt 765,8 tỷ đồng, tăng 59% so mang cùng kỳ 2020 và bằng 49% so mang kế hoạch năm 2021.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, Tập đoàn Vinachem đạt 20.851 tỷ đồng doanh thu và tăng 33% so mang cùng kỳ. Trong ấy, tập đoàn đã phân phối và cung ứng ra thị trường hơn 1,25 triệu tấn phân bón và hoá chất bảo vệ thực vật, sắp 1,5 triệu sản phẩm săm lốp ôtô, xe máy những loại… trong 5 tháng đầu năm, đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo những cân đối lớn về hàng hoá trong nước.