Doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng tăng 17%Doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng tăng 17%

Vietstock – Doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng tăng 17%

Tổng Cục Thống kế đánh giá, hoạt động buôn bán bảo hiểm tăng trưởng tích cực có doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2021 tăng 17% so có cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2021 ước tính tăng 17% so có cùng kỳ năm trước (quý 2/2020 ước tính tăng 11%), trong đấy doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 22% và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 7%.

Tính tới hết tháng 5/2021, siêu thị bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước tính đạt 512.9 ngàn tỷ đồng, tăng 26.7% so có cùng kỳ năm 2020. Tổng tài sản của toàn thị trường bảo hiểm đạt 628.4 ngàn tỷ đồng, tăng 23.2%.

Khang Di