Đồng Nai hủy 535 dự án với diện tích hơn 4.600 haĐồng Nai hủy 535 dự án mang diện tích hơn 4.600 ha

Vietstock – Đồng Nai hủy 535 dự án mang diện tích hơn 4.600 ha

Mọi dự án bị hủy kế hoạch dùng đất là do quá thời hạn quy định nhưng chủ đầu tư chưa triển khai dự án, chủ đầu tư xin ngừng dự án, dự án ko còn thích hợp mang điều kiện tăng trưởng của địa phương.

Tỉnh Đồng Nai đang rà soát lại quy hoạch dùng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch dùng đất giai đoạn 2021-2025 và dự kiến sẽ hủy kế hoạch dùng đất của 535 dự án mang diện tích hơn 4.600ha.

Ko kể ra, từ năm 2015 tới nay, tỉnh đã hủy kế hoạch dùng đất của 203 dự án nằm tại mọi huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh.

Mọi dự án bị hủy kế hoạch dùng đất là do quá thời hạn quy định nhưng chủ đầu tư chưa triển khai.

Mọi dự án đã bị hủy kế hoạch dùng đất những năm qua có tổng diện tích hơn 900ha. Hiện nay, mọi huyện, thành phố đang phối hợp mang mọi sở, ngành của tỉnh rà soát lại quy hoạch dùng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch dùng đất giai đoạn 2021-2025 và dự kiến sẽ hủy kế hoạch dùng đất của 535 dự án mang diện tích hơn 4.600ha.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết mọi dự án bị hủy kế hoạch dùng đất là do quá thời hạn quy định nhưng chủ đầu tư chưa triển khai dự án, chủ đầu tư xin ngừng dự án, dự án ko còn thích hợp mang điều kiện tăng trưởng của địa phương.

Bên cạnh đấy, còn do mọi dự án chưa vận động được xã hội hóa. Đồng thời, quá trình thực hiện dự án công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp khó khăn nên bắt buộc thay đổi địa điểm khác, dẫn tới chưa thực hiện thủ tục đất đai.

Tương tự, Ban Quản lý mọi khu công nghiệp Đồng Nai thông tin thời gian qua, trong 31 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có 59 dự án của nhà hàng ngưng hoạt động. Trong đấy, 45 dự án thuộc nhà hàng có vốn đầu tư trực tiếp nước bên cạnh, mang tổng vốn đăng ký là 166 triệu USD và 14 dự án có vốn đầu tư trong nước, vốn đăng ký 806 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn tới mọi dự án bắt buộc ngưng hoạt động là do chủ đầu tư hoạt động ko hiệu quả.

Duy Quang