ENEOS Corporation mua khớp lệnh thành công 25 triệu cp PLXENEOS Corporation chọn khớp lệnh thành công 25 triệu cp PLX

Vietstock – ENEOS Corporation chọn khớp lệnh thành công 25 triệu cp PLX (HM:PLX)

Tù ngày 24/05-15/06, Tập đoàn tới từ Nhật Bản là ENEOS Corporation đã hoàn thành việc chọn khớp lệnh 25 triệu cp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (HOSE: PLX) được đăng ký trước đấy, qua đấy tăng tỷ lệ sở hữu tại PLX lên 4.87%, tương đương 63 triệu cp.

* Tập đoàn Nhật Bản muốn chọn khớp lệnh thêm 25 triệu cp PLX

Có thị giá bình quân cổ phiếu PLX từ ngày 24/05-15/06 đạt 55,000 đồng/cp, ước tính ENEOS Corporation đã chi 1,375 tỷ đồng để chọn khớp lệnh số cổ phiếu trên.

Cùng sở hữu hơn 103 triệu cp mà Công ty TNHH Tư vấn và Holdings JX Nippon Oil & Enegry Việt Nam – công ty con của ENEOS đang nắm giữ tại PLX, Tập đoàn Nhật Bản này đang sở hữu tổng cùng 12.87% số cổ phần của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam.

Như vậy, sở hữu việc ENEOS thực hiện thành công giao dịch, cơ cấu cổ đông lớn hiện tại của PLX bao gồm Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại danh nghiệp nắm quyền chi phối sở hữu 75.87% và nhóm cổ đông ENEOS Corporation sở hữu 12.87%.

Ông Toshiya Nakahara – lãnh đạo cấp cao của ENEOS Corporation đang đồng thời là Thành viên HĐQT của PLX nhưng ông hiện ko nắm bất kỳ cổ phần nào của Công ty.

Thượng Ngọc