Exotic Markets là gì?

Exotic Markets là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử EXO
Exotic Markets là một giao thức DeFi, chuyên về các sản phẩm tài chính cấu trúc, được xây dựng trên mạng lưới Solana

Tham khảo thêm:

Thị trường hôm nay – Exotic Markets là một giao thức DeFi, chuyên về các sản phẩm tài chính cấu trúc. Và được xây dựng trên mạng lưới Solana. Token của giao thức là token EXO- Là một token quản trị với nguồn cung tối đa giới hạn ở mức 10 triệu token. Exotic hoạt động như một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) được quản lý bởi các chủ sở hữu token EXO. Những người sẽ chịu trách nhiệm xác nhận các sản phẩm tài chính cấu trúc mới và điều chỉnh bất kỳ thông số nào của giao thức. 

Đặc điểm nổi bật của Exotic Markets 

Có hai loại markets trên Exotic Markets là Vaults và Single Products. Cụ thể:

Vault

Vault sẽ tương tác với những pool tài sản và chạy các chiến lược tự động. Được thiết kế để nhân rộng các khoản thanh toán nhất định

Single Products

Các sản phẩm đơn lẻ sẽ cho phép cả người mua và người bán các sản phẩm. Có cấu trúc tự do tương tác trên một nền tảng mở, công khai minh bạch. Phạm vi các khả năng trả thưởng sẽ rất lớn và Exotic Markets dự định cung cấp các giải pháp chưa từng tồn tại.

Mục tiêu của Exotic Markets là trở thành Structured products protocol một cách linh hoạt nhất. Đồng thời, cung cấp phạm vi thanh toán và cơ bản rộng nhất trong nền tảng phi tập trung. 

Structured products sẽ mở ra cơ hội cho các trader tạo ra lợi nhuận, bằng cách stablecoin thay vì governance token. Bên cạnh đó, Robo Advisor sẽ giảm bớt sự phức tạp và hướng dẫn người dùng đến các giải pháp được thiết kế riêng. 

Do đó, việc mã hóa các vị thế trên Serum Exchange sẽ cho phép người dùng giao dịch các vị thế trong khi structured product, đang hoạt động. Từ đó mang lại tính thanh khoản cao cho các sản phẩm truyền thống là kém thanh khoản. Dĩ nhiên, tất cả những điều trên đều được thực hiện nhờ vào EXO token. Với chức năng quản trị và sẽ hấp thụ một phần phí nền tảng.

Thông tin chi tiết về tiền điện tử EXO

Thông tin chi tiết về tiền điện tử EXO
Thông tin chi tiết về tiền điện tử EXO

Key Metrics

  • Ticker: EXO.
  • Blockchain: Solana.
  • Contract: Updating….
  • Token Standard: SPL.
  • Token Type: Utility, Governance.
  • Circulating Supply: Updating….
  • Max Supply: 10,000,000 EXO.

Token Allocation

Updating…

Token Use Case

  • Staking
  • DAO governance
  • Giảm fee

Token Sale

Updating…

Exotic Markets Team

Exotic Markets bao gồm cả Dalet – người đã giành 9 năm kinh doanh các sản phẩm biến động. Đồng thời, là nhà quản lý quỹ quant volatility hedge fund. Benjamin Rameau – người có kiến thức nền tảng về bán cổ phần và công nghệ blockchain.

Về cơ bản Exotic là một DAO, với mong muốn mang sức mạnh của Structured products đến với mọi người. Dự án đang bắt đầu giao thức nhưng nó phải được quản lý bởi cộng đồng. EXO token holder chịu trách nhiệm về giao thức.

Backed

Gần đây, Exotic Markets đã huy động được $5M trong đợt bán token private round do Multicoin và Ascensive Assets đồng dẫn dầu. Các nhà đầu tư khác bao gồm: Alameda Research, Animoca Brands, Morningstar Ventures, Solana Capital.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có nhiều thông tin về EXO token. Hãy theo dõi trang web thường xuyên để cập nhật đầy đủ các thông tin còn thiếu và team sẽ bổ sung ngay khi có thông tin. Những thông tin được chia sẻ trong bài viết với mục đích tham khảo sơ lược thông tin dự án. Để có thể có cái nhìn rộng hơn và không phải là lời khuyên đầu tư.