Số lượng thâm hụt này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ xuất phát từ những biện pháp kích thích kinh tế và sau đó là sự giảm nhiệt của lạm phát…

Theo dữ liệu mới nhất, FED đã ghi nhận khoản lỗ lịch sử lên đến 114,3 tỷ USD trong năm ngoái. Đây là kết quả của chiến dịch hỗ trợ kinh tế trong giai đoạn 2020 và 2021, sau đó là quyết định tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát cao.

Khoản lỗ này đã làm gia tăng thâm hụt ngân sách liên bang, một vấn đề đã tồn tại lâu dài tại Mỹ. Dự kiến FED sẽ tiếp tục ghi nhận lỗ cho đến khi lãi suất ngắn hạn ổn định ở mức hiện tại. Sự điều này có thể đưa FED vào tâm điểm của các cuộc tấn công chính trị, mặc dù hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.

Hiện tại, FED đang phải chi trả một lượng tiền lớn hơn cho trái phiếu Chính phủ, cũng như các chứng khoán có bảo đảm bằng tài sản thế chấp và tiền gửi dự trữ của các ngân hàng. Điều này là hậu quả của quá trình tăng lãi suất từ mức 0 lên hơn 5% chỉ trong hơn 1 năm, đây là mức tăng mạnh nhất của FED trong hai thập kỷ.

Khoản lỗ của FED.
Khoản lỗ của FED.

Tuy nhiên, các khoản lỗ này không có ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động hàng ngày của FED, và họ không cần phải yêu cầu sự hỗ trợ từ Bộ Tài chính. Khác biệt với các cơ quan liên bang khác, FED không phải đề nghị Quốc hội Mỹ để bù đắp các khoản lỗ. Thay vào đó, FED đã tạo ra một chứng từ nợ vào năm 2022, được gọi là “các tài sản trả chậm,” xuất hiện trong bảng cân đối kế toán với giá trị chính xác của các khoản lỗ.

FED thường xuyên có lãi, nhưng theo Luật pháp, cơ quan này phải chuyển các khoản lãi đó cho Bộ Tài chính sau khi đã trừ đi chi phí hoạt động. Tuy nhiên, khi lãi chuyển thành lỗ vào năm 2022, thâm hụt liên bang Mỹ đã cao hơn một chút so với dự kiến.