Gần 7.600 tỷ đồng dành cho kinh phí bảo trì đường bộ năm 2022Sắp 7.600 tỷ đồng dành cho kinh phí bảo trì đường bộ năm 2022

Vietstock – Sắp 7.600 tỷ đồng dành cho kinh phí bảo trì đường bộ năm 2022

Trong năm 2022, kinh phí bảo trì đường bộ sẽ tiếp tục dành cho xử lý điểm đen gây mất an toàn giao thông; sửa chữa cầu yếu, hư hỏng, xuống cấp; gia cố, thảm bê tông nhựa đường Quốc lộ.

Nhu cầu vốn bảo trì đường bộ còn thiếu nên nhiều tuyến đường vẫn đưa được sửa chữa theo đúng định kỳ. Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, năm 2022, kế hoạch bảo trì theo nhu cầu cần 25.705,7 tỷ đồng. Tuy nhiên do nguồn lực hạn chế, Tổng cục Đường bộ đã đưa ra danh mục đề nghị ưu tiên 1 để sửa chữa năm tới có tổng mức kinh phí là 7.547,66 tỷ đồng, tương đương như dự toán chi cho mọi dự án sửa chữa 2021.

Trong ấy, Tổng cục Đường bộ xử lý 242 điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; sửa chữa 135 cầu yếu, cầu có hư hỏng, xuống cấp; gia cố 246km Quốc lộ từ 3,5m lên 5,5m để mọi phương tiện giao thông có thể hạn chế, vượt nhau; thảm bê tông nhựa 401km đường đang là láng nhựa (trong ấy có nhiều tuyến tại đồng bằng sông Cửu Long), áp dụng kỹ thuật tái sinh nguội và kỹ thuật khác tại mọi dự án có tổng giá trị khoảng 1.115,3 tỷ đồng.

Kế hoạch bảo trì 2021 đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt cho mọi công việc, danh mục có tổng kinh phí thiết yếu thực hiện là 11.760,98 tỷ đồng. Hiện nay, Tổng cục Đường bộ đang tiếp tục trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo trì có kinh phí 1.976,45 tỷ đồng để sửa chữa Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, một số công việc đột xuất khác đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương. Sở hữu kế hoạch đã giao và kế hoạch dự kiến nêu trên, kế hoạch bảo trì dự kiến là 13.737,43 tỷ đồng.

Về dự toán ngân sách Trung ương giao năm 2021 để chi cho công tác quản lý bảo trì là 9.986 tỷ đồng (cơ cấu gồm 1.281,7 tỷ đồng cho công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác phà, cầu phao và vận hành công trình khác; 7.760,8 tỷ đồng sửa chữa định kỳ (gồm cả chi trả mọi dự án chuyển tiếp từ 2020); 866,3 tỷ chi công tác sửa chữa đột xuất và 167,6 tỷ chi mọi nhiệm vụ khác).

Trong quá trình thực hiện, Tổng cục Đường bộ đã lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước 2021 để triển khai mọi nhiệm vụ chi ưng ý đề nghị công việc, tiến độ và tình hình thực hiện.

Việt Hùng