Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng mạnh bất chấp dịch COVID-19Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng mạnh bất chấp dịch COVID-19

Vietstock – Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng mạnh bất chấp dịch COVID-19

Mặc dù chịu tác động từ dịch bệnh COVID-19, nhưng giá trị xuất khẩu NLTS vẫn tăng mạnh, đạt kết quả cao vượt kế hoạch đề ra. Kim ngạch xuất khẩu NLTS 6 tháng đạt trên 24,23 tỉ USD, thặng dư thương mại 3,14 tỉ USD.

Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng giá trị cung cấp NLTS 6 tháng đầu năm ước đạt 3,84%, trong ấy nông nghiệp (gồm trồng trọt và chăn nuôi) tăng 3,71%, lâm nghiệp tăng 3,98%, thủy sản tăng 4,25%. Tốc độ tăng GDP ngành NLTS 6 tháng đầu năm 3,82%; trong ấy, nông nghiệp tăng 3,69%; lâm nghiệp tăng 3,98%; thủy sản tăng 4,25%.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, giá trị cung cấp của nhiều lĩnh vực trong ngành đều có mức tăng trưởng tích cực. Cụ thể, trong lĩnh vực trồng trọt: Rau màu sản lượng tăng 1,2%, nhiều cây công nghiệp lâu năm như cà phê, tiêu, điều, chè đều có sản lượng tăng tăng từ 2-5%. Nhiều loại cây ăn quả chính như xoài, chuối, thanh long, cam, bưởi, vải… có sản lượng tăng từ 3-12%. Sở hữu cung cấp lúa, khối lượng khoảng 3,0 triệu tấn (giảm 11,6%), nhưng giá xuất khẩu tăng trên 13,1% so có cùng kỳ năm 2020.

Về lĩnh vực chăn nuôi, 6 tháng đầu năm, đàn gia súc, gia cầm được phục hồi và vững mạnh mạnh. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung cả nước, đàn bò tăng khoảng 2,5%, đàn lợn tăng 11,6%, đàn gia cầm vững mạnh tốt có mức tăng khoảng 5,4%. Tổng sản lượng thịt mọi loại ước đạt 3,16 triệu tấn, tăng 22,58% so có cùng kỳ năm 2020.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, lũy kế tới nay, cả nước trồng được 265.550 ha rừng thâm canh gỗ lớn, đạt 95,7% kế hoạch. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 7,95 triệu m3, tăng 5,7%. Công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng được mọi cấp, mọi ngành đặc biệt chú ý. Tới ngày 24/6/2021, xảy ra 106 vụ cháy rừng, giảm 3 vụ, làm thiệt hại 220 ha rừng; có 5.335 vụ vi phạm luật, giảm 25%. Tổng thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 70% so có cùng kỳ năm 2020; diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững là 296.893 ha, tăng 6,4%.

Tổng sản lượng thủy sản đã đạt trên 4,1 triệu tấn, tăng 2,6%; trong ấy khai thác 2 triệu tấn, tăng 1,4%; nuôi trồng 2,1 triệu tấn, tăng 4,1%.

Đặc biệt, kết thúc 6 tháng đầu năm, công nghiệp chế biến NLTS, bảo quản nông sản, công nghiệp phụ trợ, cơ giới hóa nông nghiệp được tăng lên năng lực. Bộ NN&PTNT đã xây dựng 6 mô hình về “Hoàn thiện và mở rộng cung cấp nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn có cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá trị” (lúa vùng ĐBSCL, cà phê vùng Tây Nguyên).

Mặc dù chịu tác động từ dịch bệnh COVID-19, nhưng giá trị xuất khẩu NLTS vẫn tăng mạnh, đạt kết quả cao vượt kế hoạch đề ra: Kim ngạch xuất khẩu NLTS 6 tháng đạt trên 24,23 tỉ USD, thặng dư thương mại 3,14 tỉ USD.

Tới hết tháng 6/2021, cả nước có 5.343/8.267 xã (64,63%) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) (tăng 202 xã, tương đương 2,4% so có cuối năm 2020), trong ấy, có 351 xã đạt chuẩn NTM tăng lên và 38 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 192 đơn vị cấp huyện thuộc hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; 12 tỉnh đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong ấy có 04 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Trong 6 tháng cuối năm, ngành NN&PTNT phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành ở mức 3 – 3,2%, giá trị cung cấp toàn ngành tăng 3,2 – 3,5%.

Đỗ Hương