Giao dịch không đúng thời gian đăng ký, một cổ đông cá nhân ngân hàng bị phạtGiao dịch ko đúng thời gian đăng ký, một cổ đông cá nhân ngân hàng bị phạt

Vietstock – Giao dịch ko đúng thời gian đăng ký, một cổ đông cá nhân ngân hàng bị phạt

Ngày 17/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối mang ông Nguyễn Văn Trung, người có liên quan của bà Thái Hà Linh – Người được ủy quyền công bố thông tin của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank (HM:TCB), HOSE: TCB).

Theo ấy, ông Nguyễn Văn Trung bị phạt tiền 50 triệu đồng vì giao dịch ko kể khoảng thời gian đăng ký.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Trung đã thực hiện chọn 70,000 cp TCB (tương ứng mang 700 triệu đồng tính theo mệnh giá cp TCB) vào ngày 23/3/2021 ko đúng mang đăng ký giao dịch (đăng ký chọn 200,000 cp TCB từ ngày 26/3/2021 tới ngày 22/4/2021).

Khang Di