HÀNH ĐỘNG GIÁ LÀ GÌ?

Hành động giá là nghiên cứu hoặc phân tích sự chuyển động của giá cả trên thị trường. Các trader sử dụng hành động giá để nhận định ​​và đưa ra quyết định dựa trên các xu hướng, mức giá chính và quản lý rủi ro phù hợp. Xác định xu hướng thường là bước đầu tiên trong phương pháp giao dịch theo hành động giá. Tất cả các khía cạnh khác đối với các chỉ báo hành động giá đều đòi hỏi một xu hướng cơ sở để bắt đầu phân tích hành động giá.

HÀNH ĐỘNG GIÁ LÀ GÌ?
Biểu đồ hành động giá đặc trưng

ƯU TIÊN HÀNH ĐỘNG GIÁ SO VỚI CÁC CHỈ BÁO KHÁC

Các thiết lập phân tích kỹ thuật thường bắt đầu với hành động giá. Điều đầu tiên cần nhớ là chỉ báo là một chức năng của hành động giá. Bản thân chỉ báo không phải là công cụ cuối cùng trong giao dịch, mà chỉ là công cụ hỗ trợ cho hành động giá.

Hành động giá chi phối thông tin mà cuối cùng chỉ báo thể hiện trên biểu đồ. Do đó, các trader cần phải xác định hành động giá hiện tại (xu hướng) trước khi tham khảo chỉ báo để tìm tín hiệu vào lệnh. Khi xu hướng đã được xác định, trader có thể tham khảo chỉ báo để biết tín hiệu vào lệnh theo xu hướng.

Các trader đặt lệnh dựa trên chuyển động giá của một công cụ, trọng tâm là sự thay đổi của giá trái ngược với sự thay đổi của chỉ báo. Một số trader phân tích và quyết định giao dịch hoàn toàn dựa trên hành động giá, trong khi các trader khác lại thích kết hợp hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật đóng vai trò như một hệ thống hỗ trợ.

ƯU TIÊN HÀNH ĐỘNG GIÁ SO VỚI CÁC CHỈ BÁO KHÁC
ƯU TIÊN HÀNH ĐỘNG GIÁ SO VỚI CÁC CHỈ BÁO KHÁC

Các chỉ báo kỹ thuật là phái sinh của hành động giá vì hành động giá chi phối thông tin mà các chỉ báo thể hiện trên biểu đồ. Các chỉ số này được tính toán bằng cách sử dụng dữ liệu giá định kỳ khác nhau, cung cấp cơ sở để hình thành điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh và khoảng cách cắt lỗ.

Việc xác định xu hướng cũng rất quan trọng trong phân tích thị trường để xác định xem thị trường đang hoạt động như thế nào trên quy mô tổng thể (phụ thuộc vào khung thời gian).

Ví dụ về hành động giá USD/ZAR:

Biểu đồ USD/ZAR ở trên cho thấy mối quan hệ giữa hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật trong một lệnh giao dịch điển hình. Hành động giá được xác định là xu hướng đi lên (đường màu xanh) – cũng là mức hỗ trợ trong ví dụ này. Việc bổ sung đường trung bình động (MA) tiếp tục xác nhận xu hướng ngắn hạn với giá forex nằm trên các đường trung bình động 20, 50 và 200.

Việc sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên cho thấy thị trường gần như đang ở trong vùng quá bán, hướng tới chuyển động tiếp tục tăng sắp tới. Để xác định thời điểm vào lệnh, bạn cần phải theo dõi ngẫu nhiên cũng như theo dõi chuyển động giá khi giá tiếp cận vùng hỗ trợ (đường màu xanh). Khi giá đạt đến mức này, các trader sẽ tìm cách đặt lệnh mua trên cơ sở quản lý rủi ro phù hợp.

KẾT LUẬN HÀNH ĐỘNG GIÁ 

Hành động giá là một phân tích kỹ thuật mà các trader dùng để phối hợp với nhiều phương pháp giao dịch khác nhau, nhằm phân tích thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật kết hợp phù hợp với hành động giá sẽ cho phép các trader đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Theo dailyfx.com