HBC dự kiến thoái 4 dự án lớn dự thu hơn 1.000 tỷ đồng© Reuters

Investing.com – Chiều 21/6, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HM:HBC) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 theo hình thức trực tuyến có 393 người tham dự trong tổng 25.771 cổ đông có quyền họp, đại diện cho 125 triệu cổ phần, tương ứng có 54,53% số cổ phần có quyền biểu quyết. Kết thúc đại hội có toàn bộ tờ trình được thông qua, bao gồm kế hoạch marketing năm 2021 có tổng doanh thu 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và tăng gấp 1,8 lần so có kết quả năm 2020.

Về kế hoạch cổ tức, cho năm 2020, cổ đông đã thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu. Năm 2021, tỷ lệ cổ tức dự kiến giữ mức 5% bằng tiền mặt hoặc/và bằng cổ phiếu.

Bên cạnh đấy, HBC sẽ lấy ý kiến cổ đông phát hành 3,25 triệu cổ phiếu cho nhân viên (ESOP) có giá 10.000 đồng/cp. Đối tượng được sắm ESOP là mọi nhân viên làm việc cho công ty liên tục trong ba năm và ko bị kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương. Thời gian phát hành chưa được công bố. Đáng chú ý, công ty đã trình cổ đông việc phát hành 2.000 tỷ đồng chứng khoán (bao gồm trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu) nhằm tăng vốn hoạt động marketing. Siêu thị cho biết giá phát hành cổ phiếu sẽ ko thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên thời gian phát hành chưa được công bố.

Về kế hoạch hoạt động, mọi dự án đầu tư bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng lớn mạnh trong thời gian tới, ĐHĐCĐ xin cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô dự án đầu tư, có thể tăng/giảm tỷ lệ tham gia của công ty. Song song đấy công ty sẽ triển khai một số dự án hợp tác marketing và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi.

Không tính ra, đại hội cũng xin ý kiến cổ đông cho HĐQT quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ mọi tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và không tính nước, phát hành trái phiếu, cho mọi công ty thành viên vay vốn lưu động/bảo lãnh.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá: