HBC lên kế hoạch huy động 2.000 tỷ đồng chứng khoán, phát hành cổ phiếu ESOP© Reuters

Investing.com – Trong chiều ngày 21/6, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HM:HBC) sẽ có buổi họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua hình thức trực tuyến. Trong ấy, về những hoạt động sắp tới, HĐQT dự kiến sẽ  trình kế hoạch cho năm 2021 sở hữu doanh thu 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 181% so sở hữu kết quả thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến 5% bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt. Do năm nay, HĐQT có tờ trình thưởng khích lệ ban điều hành, cán bộ trọng yếu lúc LNST cổ đông công ty mẹ đạt kế hoạch. Theo ấy, tỷ lệ thưởng khích lệ cho ban điều hành là 1,25% còn cán bộ trọng yếu là 3,75% dựa trên tổng LNST thuộc cổ đông công ty mẹ. Lúc LNST vượt kế hoạch, công ty sẽ trích 10% của phần vượt để thưởng, phân bổ theo tỷ lệ 25% cho ban điều hành, 75% cho cán bộ trọng yếu.

Bên cạnh ấy, HĐQT cũng sẽ trình phương án phát hành chứng khoán bao gồm trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu sở hữu tổng giá trị ko vượt quá 2.000 tỷ đồng nhằm tăng vốn marketing. Trong ấy, giá phát hành cổ phiếu ko thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Thời điểm phát hành sẽ được quyết định cụ thể lúc điều kiện thị trường ưa thích.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 thì năm 2020, công ty sẽ phát hành 3,25 triệu cổ phiếu ESOP sở hữu giá bằng mệnh giá. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên làm việc cho công ty liên tục trong 3 năm, ko bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (cấp 1: khiển trách, cấp 2: kéo dài thời hạn nâng lương, cấp 3: sa thải) từ ngày 1/1/2018 tới 31/12/2020. HĐQT trình cổ đông ủy quyền lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành trong năm nay hoặc những năm sau. Đồng thời, HBC cũng sẽ trình phương án phát hành 4,62 triệu quyền tìm cổ phiếu cho cán bộ nhân viên đang làm việc, 1 quyền tìm được tìm 1 cổ phiếu sở hữu giá bằng mệnh giá. Quyền tìm có hiệu lực sau 3 năm đề cập từ ngày 1/1/2021 sở hữu điều kiện cán bộ nhân viên làm việc liên tục 3 năm và ko bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên.

ĐHĐCĐ được đề xuất ủy quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô những dự án bất động sản đầu tư, có thể tăng, giảm tỷ lệ tham gia của Hòa Bình; triển khai thực hiện thêm một số dự án hợp tác marketing và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi.

Ko kể ra, việc cơ cấu thành viên nội bộ HĐQT trong nhiệm kỳ mới cũng đóng vai trò quan trọng trong định hướng hoạt động của tập đoàn trong thời gian tới.