HDBank tiếp tục huy động 600 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất gần 7,8%/năm© Reuters

Investing.com — Ngân hàng TMCP Vững mạnh TP.HCM (HM:HDB) thông báo đã chào bán riêng lẻ thành công 600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm vào ngày 11/6. Đây là loại trái phiếu ko chuyển đổi, ko kèm chứng quyền, ko có bảo đảm và là nợ thứ cấp của HDBank. Lãi suất trái phiếu là 7,775%/năm, tiền lãi được trả định kỳ hàng năm. Theo báo cáo kết quả phát hành, đã có 5 nhà đầu tư tổ chức tìm số lô trái phiếu này, bao gồm một tổ chức tín dụng, một quỹ đầu tư chứng khoán và ba công ty bảo hiểm.

Theo chủ trương của HĐQT thông qua vào tháng 5 vừa qua, HDBank muốn huy động tối đa 11.500 tỷ đồng trái phiếu thông qua hai đợt; trong ấy, đợt thứ nhất phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng và đợt thứ hai là 10.000 tỷ đồng.

Năm 2020, HDBank là ngân hàng phát hành trái phiếu cao thứ hai toàn ngành chỉ sau BIDV (HM:BID), có sắp 17.600 tỷ đồng. HDB cũng là ngân hàng trong nước duy nhất phát hành thành công 160 triệu USD (tương đương 3.680 tỷ đồng) trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế để bổ sung vốn cấp 2 theo hình thức chào bán riêng lẻ, có kỳ hạn là 5 năm 1 ngày, lãi suất cố định là 4,5%/năm.