Hodeco dự kiến phát hành hơn 3,3 triệu cổ phiếu ESOP lần đầu tiên vào quý III
© Reuters.

Investing.com — CTCP Lớn mạnh nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HM:HDC) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021. Dự kiến nhà hàng sẽ phát hành hơn 3,3 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) có giá 10.000 đồng, bằng sắp 16% thị giá cổ phiếu HDC. Thời gian phát hành dự kiến vào quý III năm nay. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm nhắc từ thời điểm phát hành thành công đối có nhân viên, tổ trưởng tổ chuyên môn và hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm từ cấp Phó Giám đốc những phòng, ban trở lên, những cán bộ nhân viên chưa ký hợp đồng ko xác định thời hạn có công ty.

Trước đấy, Hodeco cũng đã công bố kế hoạch chia cổ tức năm 2020 có tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận 25 cp mới), 29/6 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 diễn ra vào ngày 21/4, ban lãnh đạo Hodeco cho biết ESOP năm nay công ty đưa ra theo nhiệm kỳ 5 năm một lần có tỷ lệ 5%. HĐQT đã cân nhắc rất nhiều về việc phát hành ESOP vì từ trước tới nay công ty chưa thực hiện hoạt động này.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá: