HSG chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%© Reuters.

Investing.com — CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HM:HSG) sẽ phát hành 44,46 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9. Vốn doanh nghiệp dự kiến tăng lên 4.890 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông là 15/6 và hoàn thành trong tháng 7.

Trước đó, HSG công bố doanh thu Q2/2021 đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 87,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận ròng cũng đạt mức cao kỷ lục mới 1,0 nghìn tỷ đồng, tăng 415% so với cùng kỳ do sản lượng và giá thép tăng mạnh.

Lợi nhuận tăng mạnh trong Q3/2021 (hay Q2/2021 tính theo năm dương lịch) do giá thép tăng có thể hỗ trợ tăng giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận có thể sẽ về mức bình thường trong các quý tiếp theo, do đà tăng của giá thép trong thời gian gần đây sẽ không được duy trì.

Trong năm  tài chính 2019-2020, tập đoàn ghi nhận sản lượng 1,62 triệu tấn, thực hiện vượt 8% kế hoạch năm. Doanh thu đạt 27.531 tỷ đồng, thực hiện 98% kế hoạch năm và giảm nhẹ so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỷ đồng, vượt 188% kế hoạch và gấp 3 lần niên độ trước.         

Năm 2021, HSG đặt mục tiêu sản lượng 1,8 triệu, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với niên độ 2019-2020. Nửa đầu năm, tâp đoàn nghi nhận sản lượng 1,08 triệu tấn, tương đương 60% kế hoạch; doanh thu đạt 19.946 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 1.671 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm. Kế hoạch này xây dựng chỉ dựa trên các mặt hàng truyền thống, chưa bao gồm chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home đang được mở rộng. Trong 3-5 năm tới, công ty kỳ vọng số lượng siêu thị sẽ tăng lên 1.200 và hướng tới mục tiêu sản lượng 3 triệu tấn, doanh thu 3 tỷ USD, lãi ròng 3.000 tỷ đồng.