Các trader cần biết cách định hướng trong điều kiện thị trường biến động bằng cách thực hiện một kế hoạch giao dịch chặt chẽ và quản lý rủi ro hợp lý. Bài viết này sẽ mang lại cho các trader các công cụ hiệu quả để thực hiện giao dịch sau một thông cáo báo chí.

CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH SAU MỘT THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Chiến lược theo xu hướng

Chiến lược này liên quan đến việc sử dụng nhiều khung thời gian, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng sau một thông cáo báo chí.

Các trader có thể áp dụng chiến lược này khi giá thị trường đang tiến đến gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự cụ thể. Những biến động sau một thông báo báo chí có thể khiến thị trường đi theo đường xu hướng. Nếu giá không làm ảnh hưởng đến đường xu hướng, các trader có thể xem xét để giao dịch theo xu hướng và giao dịch theo mức tăng tiềm năng.

4 điều sau đây sẽ hỗ trợ cho chiến lược giao dịch này:

 1. Xác định hướng xu hướng trên biểu đồ hàng ngày
 2. Vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự
 3. Chọn khung thời gian forex bất kì kéo dài từ 1 đến 4 giờ
 4. Mua vào gần mức hỗ trợ trong xu hướng tăng và bán ra gần mức kháng cự trong xu hướng giảm

Hãy nhớ rằng các thông cáo báo chí có khả năng phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự lâu dài, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của các điểm cắt lỗ chặt khi thực hiện chiến lược này.

Chiến lược Dual spike breakout

Chiến lược này liên quan đến việc chờ đợi thời điểm thị trường có sự biến động mạnh, nhằm xác định phạm vi di chuyển trước thời điểm giá breakout khỏi phạm vi đó và sử dụng một biểu đồ 5-phút. Ví dụ, thông cáo báo chí của Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ ảnh hưởng lớn đến giá trên thị trường.
Sau khi NFP được công bố, hãy đợi 15-phút để ba hình nến 5-phút đóng lại. Lưu ý giá cao nhất và giá thấp nhất của ba hình nến đóng cửa. Tiếp theo, đặt lệnh mua ở mức giá cao nhất và đặt lệnh bán ở mức giá thấp nhất. Khi một lệnh được kích hoạt, mục tiêu có thể được đặt ở khoảng cách gấp đôi khoảng cách của kênh giá cao/thấp, trong khi các điểm cắt lỗ có thể được đặt trên ngưỡng kháng cự đối với các giao dịch bán và dưới ngưỡng hỗ trợ đối với các giao dịch mua.

Nhược điểm của chiến lược này là giá có thể biến động lên trên hoặc xuống dưới vùng giá ngắn hạn, vào lệnh và sau đó ngay lập tức đảo chiều chạm điểm cắt lỗ.

Chiến lược này có thể được áp dụng như sau:

 1. Cài đặt biểu đồ 5-phút
 2. Lưu ý mức cao và mức thấp nhất của ba hình nến đầu tiên
 3. Vào lệnh khi giá vượt qua khỏi (trên hoặc dưới) vùng giá
 4. Đặt giới hạn và các điểm cắt lỗ
 5. Xóa lệnh chưa thực hiện

Chiến lược đảo chiều tin tức

Thị trường có thể đảo chiều ngay lập tức sau khi một tin tức quan trọng được công bố. Chiến lược đảo chiều tin tức là giao dịch tin tức ngay sau một thông cáo báo chí, là sự đảo chiều đột ngột sau một động thái mạnh về giá trước đó.

Sự đảo chiều giá có thể là kết quả của một tính toán kỹ lưỡng hoặc của toàn bộ thị trường, thể hiện một phản ứng thái quá về giá thúc đẩy các giao dịch theo hướng ngược lại.

Nhược điểm của chiến lược này là nếu không có sự đảo chiều xảy ra thì giá sẽ tiếp tục chuyển động theo hướng tăng/giảm đột biến ban đầu.

Cách thực hiện chiến lược đảo ngược tin tức:

 1. Mức tăng/giảm đột biến ban đầu: Tin tức quan trọng thường khiến giá tăng/giảm đột biến khi tin tức được công bố.
 2. Tìm kiếm sự đảo chiều: Các trader có thể đợi 10-15 phút để sự đảo chiều đưa giá trở lại vị trí cũ trước đó.
 3. Vào lệnh: Vào lệnh khi giá vượt ra khỏi vùng giá trước thời điểm thông tin được công bố.
 4. Đặt nhiều mức mục tiêu: Các trader nên cân nhắc việc đặt nhiều mức mục tiêu. Khi một lệnh được kích hoạt, các trader có thể chốt lời với một nửa vị thế và điều chỉnh điểm cắt lỗ trên các vị thế còn lại để hòa vốn.

KẾT LUẬN

Giao dịch sau tin tức có thể là một phiên bản thận trọng hơn của giao dịch theo tin tức. Phương pháp này cho phép các trader có thời gian để cảm xúc tại thời điểm các thông tin được công bố lắng xuống và có thời gian lên kế hoạch cho giao dịch của họ. Bất kể chiến lược áp dụng đối với giao dịch tin tức là gì, quản lý rủi ro và sử dụng số tiền nhỏ hoặc không sử dụng đòn bẩy là rất cần thiết, giúp bạn duy trì vốn trong tài khoản để thực hiện giao dịch tiếp theo.