IR Awards 2021: Toàn cảnh về Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin 2021© Reuters. IR Awards 2021: Toàn cảnh về Nhà hàng niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin 2021

Vietstock – IR Awards 2021: Toàn cảnh về Nhà hàng niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin 2021

Toàn thị trường chứng khoán niêm yết có sắp 54% số lượng nhà hàng đáp ứng toàn bộ nhiều nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021. Đây là năm thứ 1 tỷ lệ vượt trên 50%, cho thấy nhà hàng đang ngày càng chú trọng tới hoạt động IR, hướng tới công khai và minh bạch trong hoạt động, đối xử công bằng giữa nhiều cổ đông.

Kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 (giai đoạn từ 01/05/2020 tới 30/04/2021) do chương trình IR Awards 2021 thực hiện cho thấy, số lượng nhà hàng niêm yết (DNNY) đáp ứng toàn bộ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin (CBTT) trên cả hai Sở giao dịch Chứng khoán (HOSE và HNX) là 389 nhà hàng trong tổng số 724 nhà hàng thuộc danh sách khảo sát, tương ứng sở hữu tỷ lệ 53.73%.

* Báo cáo khảo sát toàn bộ (Xem tại đây)

Qua 11 năm thực hiện khảo sát, chương trình IR Awards ghi nhận tỷ lệ DNNY đạt Chuẩn CBTT có chuyển biến rất tích cực theo thời gian, từ mức chỉ 3.02% (2011) nay đã ghi nhận thành tích nổi bật sở hữu 53.73% (2021). Năm 2021 là năm thứ 1 có hơn 50% số lượng nhà hàng niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin. Điều này cho thấy nhà hàng ngày càng chú trọng và đáp ứng tốt nghĩa vụ đối sở hữu nhà đầu tư; chú trọng công tác quan hệ nhà đầu tư; hướng tới hoạt động công khai, minh bạch và đối xử công bằng giữa nhiều cổ đông. Đây cũng là những khía cạnh then chốt, tạo cơ sở để thị trường chứng khoán có thể tăng trưởng bền vững dựa trên nền tảng minh bạch và hiệu quả.

Large Cap là nhóm công bố thông tin tốt nhất

Kết quả khảo sát 724 nhà hàng niêm yết cho thấy, Large Cap có 30/44 DNNY đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021, tương ứng sở hữu tỷ lệ 68% và là nhóm có tỷ lệ đạt chuẩn cao nhất. Mid Cap có 111/177 nhà hàng, tương ứng tỷ lệ 63%. Small & Micro Cap có 248/503 nhà hàng, tương ứng sở hữu tỷ lệ 49% và là nhóm có tỷ lệ đạt chuẩn thấp nhất.

DNNY đạt Chuẩn CBTT 2021 theo nhóm vốn hóa

Nguồn: Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 do chương trình IR Awards 2021 phát hành.

Những lỗi vi phạm CBTT về báo cáo tài chính, nhắc nhở và xử phạt vi phạm về công bố thông tin là hai nguyên nhân chính làm cho 14 đơn vị Large Cap còn lại bị rớt khỏi danh sách đạt chuẩn.

30 DNNY Large Cap đạt Chuẩn CBTT 2021

Nguồn: Ir.vietstock.vn

Chứng khoán là ngành công bố thông tin tốt nhất

Xét trên những ngành tiêu biểu cho thấy, chứng khoán là ngành có tỷ lệ nhà hàng đạt Chuẩn Công bố thông tin 2021 cao nhất thị trường. Cụ thể, ngành này có 18/24 nhà hàng tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, sở hữu tỷ lệ đạt chuẩn là 75%. Những đơn vị đạt chuẩn gồm có SSI (HM:SSI), HCM (HM:HCM), BVS (HN:BVS), VND (HN:VND), MBS (HN:MBS), FTS (HM:FTS), AGR (HM:AGR), SHS (HN:SHS), VDS (HM:VDS),… Ngược lại, VIG, APG, APS, HBS, BSI và VCI (HM:VCI) là những nhà hàng rơi vào nhóm ko đạt Chuẩn CBTT. Những lỗi thường gặp liên quan tới công bố thông tin về báo cáo quản trị và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên.

Theo sau ngành chứng khoán là ngành tiện ích sở hữu 28/44 nhà hàng, đạt tỷ lệ sắp 64%, vật liệu xây dựng 63%, phân phối nhựa – hóa chất 63%, ngân hàng 62%, thực phẩm – đồ uống 61%.

Riêng ngành ngân hàng, nhiều DNNY đạt Chuẩn CBTT 2021 gồm có 8/13 ngân hàng là STB (HM:STB), VCB (HM:VCB), CTG (HM:CTG), MBB (HM:MBB), BID (HM:BID), VPB (HM:VPB), HDB (HM:HDB) và TPB. Trong lúc đấy, 5 ngân hàng còn lại là ACB (HM:ACB), SHB (HN:SHB), EIB (HM:EIB), NVB (HN:NVB) và TCB (HM:TCB) rơi vào nhóm ko đạt Chuẩn CBTT. Mang nhiều lỗi vi phạm công bố thông tin chủ yếu cũng là liên quan tới báo cáo quản trị và ĐHĐCĐ thường niên.

Xây dựng và bất động sản là nhiều ngành thuộc nhóm có tỷ lệ đạt chuẩn thấp nhất, lần lượt ghi nhận 43% và 49%. Những vấn đề về công bố thông tin phổ biến của hai ngành này là báo cáo tài chính, ĐHĐCĐ thường niên, nhắc nhở và xử phạt vi phạm công bố thông tin.

DNNY đạt Chuẩn CBTT 2021 theo nhóm ngành

Nguồn: Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 do chương trình IR Awards 2021 phát hành.

Phòng Tư vấn Vietstock