IR truyền thống là chưa đủIR truyền thống là chưa đủ

Vietstock – IR truyền thống là chưa đủ

Giả dụ siêu thị chỉ công bố thông tin theo kiểu giống như “bị bắt buộc”, chỉ vừa đủ theo nhiều quy định của cơ quan quản lý nhà nước thì hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) nhiều khả năng sẽ thất bại. IR trong thời đại mới cần đẩy mạnh bí quyết tân và tư duy lại.

IR truyền thống chưa đủ để lôi kéo nhà đầu tư

Mọi công ty đại chúng đều bắt buộc tuân thủ rất nhiều quy định về công bố thông tin tới nhà đầu tư, trong đấy có việc nộp hầu hết nhiều tài liệu theo đề nghị của Ủy ban Chứng khoán (UBCK) nhằm đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho đa số nhiều nhà đầu tư. Thông tin và tài liệu nộp lên UBCK chính là nguyên liệu thô của IR, bí quyết thức xử lý nhiều thông tin và tài liệu này sẽ quyết định sự thành công của công tác truyền thông tài chính.

Tuy nhiên, giả dụ một siêu thị chỉ đơn giản cung cấp nhiều báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm và báo cáo thường niên theo đề nghị thì sẽ ko mấy hấp dẫn đối mang nhiều tổ chức đầu tư và do đấy, khó có được mức định giá cao trên thị trường.

Phần lớn nhiều nhà đầu tư đều thu thập thông tin và sau đấy đưa vào xử lý bằng nhiều mô hình định giá. Lúc có kết quả, họ sẽ so sánh mang nhiều siêu thị khác cùng ngành và đưa ra quyết định đầu tư. Những thông tin cơ bản như vậy có thể lấy từ nhiều báo cáo tài chính mà siêu thị bắt buộc công bố, gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động marketing và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận được nhiều báo cáo này và tự mình thực hiện việc đánh giá.

Nhưng ko kể những thông tin đấy thì còn có nhiều chi tiết vô hình mà IR cần bắt buộc xử lý. Ấy là cảm nhận về giá trị của siêu thị, việc kiểm soát kỳ vọng và khả năng định hình, truyền tải và đối thoại về tình hình tài chính và vị thế trong ngành của siêu thị. Trên thực tế, nhiều chi tiết vô hình này đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa giá trị siêu thị. Khoảng 20% tới 40% giá trị của siêu thị có liên quan tới nhiều chi tiết vô hình này. Đây là một phần quan trọng trong định giá và công việc của IR là giúp ban lãnh đạo siêu thị có thể tối ưu hóa phần này và nhà đầu tư thấu hiểu được (xem hình bên dưới).

Nguồn: Thomas M. Ryan và Chad A. Jacobs

Những hoạt động IR cơ bản khác

Rõ ràng IR truyền thống cần thực hiện nhiều chức năng hành chính như giám sát việc cung cấp thông tin, tổ chức hội nghị, tham luận và hội thảo. Nhưng ngay cả mang nhiều chức năng IR cơ bản này, giả dụ chỉ đơn giản là cung cấp thông tin hay tạo cơ hội cho nhiều bên liên quan tiếp cận dữ liệu, số liệu thì ko thể có được một chương trình IR mang đẳng cấp quốc tế.

Đối mang phần lớn nhiều chuyên viên IR thì đấy mới chỉ là bước khởi đầu. Không tính nhiều công cụ và phương tiện nêu trên, chuyên viên IR cần tham gia nhiều hoạt động sau.

– Theo dõi thị trường chứng khoán

– Phân tích cổ đông

– Tiếp cận nhiều chuyên viên phân tích

– Phản hồi

Công ty cần đẩy mạnh bí quyết tân và tư duy lại

IR truyền thống là chưa đủ. Chúng tôi tin rằng IR ko chỉ cung cấp thông tin cơ bản, mà còn cần đóng gói thông tin theo nhiều chuẩn mực định giá siêu thị vào từng thời điểm cụ thể. Những chuyên viên làm việc cho Bên bán và Bên sắm thường cho rằng siêu thị ko hiểu họ cần gì vì siêu thị có xu hướng trình bày thông tin theo một chiều.

Ban lãnh đạo là người hiểu rõ tình hình siêu thị. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo lại ko biết bí quyết nói câu chuyện của mình cho tổ chức Bên sắm hoặc chuyên viên phân tích Bên bán. Điều đấy thật đáng tiếc, vì giả dụ câu chuyện siêu thị được truyền tải một bí quyết đúng đắn thì nhiều chuyên viên phân tích có thể tận dụng thông tin đấy để phân tích siêu thị và chuyên viên quản lý doanh mục có thể xem xét tích lũy cổ phiếu. Tóm lại, ko nên xem nhẹ nhiều kênh thông tin và bí quyết thức truyền tải từ siêu thị tới thị trường chứng khoán và ngược lại. Giả dụ thực hiện đúng thì quy trình đấy ko đơn giản như nhiều siêu thị nghĩ.

Thấu hiểu nhiều vấn đề bên trong siêu thị giúp chúng ta nhận thấy rằng IR truyền thống là ko đủ để xây dựng và gìn giữ giá trị. Mặc dù ko chỉ bao gồm việc công bố thông tin tự nguyện và bắt buộc nhưng IR truyền thống vẫn chưa đáp ứng được đề nghị của thời đại mới. Chiến lược IR của siêu thị bắt buộc tuân theo quan điểm của thị trường vốn và hiểu được suy nghĩ cũng như quy trình hoạt động của Bên bán và Bên sắm.

Công ty chú trọng vào IR chiến lược sẽ có khả năng truyền tải thông tin tốt hơn tới Bên bán và Bên sắm, từ đấy tạo cơ hội cho siêu thị được Bên bán phân tích hay tổ chức Bên sắm chú ý nhiều hơn. Giả dụ thực hiện đúng, phương pháp và ý kiến này sẽ dẫn tới cơ hội được giới truyền thông truyền tải tốt hơn, tinh thần siêu thị tích cực hơn và nhiều lợi ích khác nữa góp phần gia tăng giá trị siêu thị.

Thế Phong