Kết quả bầu 5 chức danh Phó chủ tịch và các ủy viên UBND TP.HCMKết quả bầu 5 chức danh Phó chủ tịch và những ủy viên UBND TP.HCM

Vietstock – Kết quả bầu 5 chức danh Phó chủ tịch và những ủy viên UBND TP.HCM (HM:HCM)

Tại kỳ họp thứ nhất của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026, những đại biểu đã bầu 5 Phó chủ tịch UBND và 18 ủy viên UBND TP.HCM.

* Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM

Ngày 24.6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026, những đại biểu đã bầu những chức danh chủ chốt của UBND TP.HCM khóa tới. Tham dự kỳ họp này có 86/94 đại biểu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đọc tờ trình nhân sự giới thiệu bầu 5 chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM và những Ủy viên UBND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua bỏ phiếu, những đại biểu đã bầu 5 Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Cụ thể: ông Lê Hòa Bình đạt tỷ lệ trúng cử là 87,23%; bà Phan Thị Thắng đạt tỷ lệ trúng cử 81,91%; ông Ngô Minh Châu đạt tỷ lệ trúng cử 90,43%; ông Dương Anh Đức đạt tỷ lệ trúng cử 87,23%; ông Võ Văn Hoan đạt tỷ lệ trúng cử 86,17%.

Không tính ra, những 18 Ủy viên UBND TP.HCM được bầu tại kỳ họp thứ nhất, gồm:

 • Ông Lê Hồng Nam  – Giám đốc Công an TP.HCM
 • Ông Nguyễn Văn Nam  – Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM
 • Ông Đặng Minh Đạt  – Chánh Thanh tra TP.HCM
 • Ông Nguyễn Việt Dũng  – Giám đốc Sở Khoa học – kỹ thuật
 • Bà Phạm Thị Hồng Hà  – Giám đốc Sở Tài chính
 • Bà Lê Thị Huỳnh Mai – Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư
 • Ông Nguyễn Thanh Nhã  – Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc
 • Ông Huỳnh Thanh Nhân  – Giám đốc Sở Nội vụ
 • Ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở LĐ-TB-XH
 • Ông Lâm Đình Thắng – Giám đốc Sở Thông tin – truyền thông
 • Ông Trần Thế Thuận – Giám đốc Sở Văn hóa – thể thao
 • Ông Trần Hoàng Quân – Giám đốc Sở Xây dựng
 • Ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Công thương
 • Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Giám đốc Sở Du lịch
 • Ông Trần Quang Lâm – Giám đốc Sở GT-VT
 • Ông Đinh Minh Hiệp – Giám đốc Sở NN-PTNT
 • Ông Huỳnh Văn Hạnh – Giám đốc Sở Tư pháp
 • Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc  – Trưởng ban dân tộc TP.HCM 

Sỹ Đông