'Khám sức khỏe' tổng thể nền kinh tế để thực hiện mục tiêu kép và vươn lên sau đại dịch‘Khám sức khỏe’ tổng thể nền kinh tế để thực hiện mục tiêu kép và vươn lên sau đại dịch

Vietstock – ‘Khám sức khỏe’ tổng thể nền kinh tế để thực hiện mục tiêu kép và vươn lên sau đại dịch

Từ 1/7, Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn II sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn bộ những xã/ phường/ thị trấn rộng khắp cả nước nhằm thu thập thông tin của trên 5 triệu cơ sở chế tạo marketing cá thể và trên 45 ngàn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thu thập thông tin gần như để thấy rõ bức tranh kinh tế toàn diện của cả nước

 

Đại dịch COVID-19 xảy ra trong năm 2020, tiếp diễn vào năm 2021 là những trở ngại ko nhỏ cho quá trình vững mạnh kinh tế – xã hội trong cả nước, ảnh hưởng trực tiếp tới “sức khỏe” của từng nhà hàng và người dân.

Chính vì vậy, việc triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thu thập thông tin gần như để thấy rõ bức tranh kinh tế toàn diện của cả nước, sự vững mạnh của từng khối đơn vị kinh tế thế nào, của từng địa phương, khu vực ra sao, bộ, ban, ngành, những địa phương xây dựng, đề ra những chính sách, giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm thực hiện mục tiêu, chiến lược vững mạnh giai đoạn 2021-2025 của cả nước, từng ngành và từng địa phương.

Dựa trên kết quả của Tổng điều tra có thể đánh giá sự vững mạnh về số lượng, quy mô và lao động của những cơ sở kinh tế; kết quả chế tạo marketing; mức độ ứng dụng khoa học thông tin; cơ cấu, sự phân bố của những cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng bắt buộc quản lý của Đảng, nhà nước, những bộ, ngành và địa phương.

Theo Tổng cục Thống kê, Tổng điều tra kinh tế là cuộc điều tra được triển khai 5 năm 1 lần, có quy mô lớn và độ phức tạp nhất của ngành thống kê. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc Tổng điều tra kinh tế lần thứ 6 tại Việt Nam nhằm cung cấp thông tin toàn diện về tình hình chế tạo marketing của những nhà hàng, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp; cơ sở chế tạo marketing cá thể và những cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên cả nước. Cuộc Tổng điều tra kinh tế lần trước tiên được thực hiện tại Việt Nam vào năm 1995 và cuộc Tổng điều tra kinh tế lần sắp đây nhất được thực hiện vào năm 2017.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện trong hai giai đoạn. Giai đoạn I (từ ngày 01/3 tới ngày 30/5/2021) thực hiện thu thập thông tin toàn bộ những nhà hàng, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp; hiệp hội. Tới thời điểm hiện nay, công tác thu thập thông tin giai đoạn I cơ bản được thực hiện theo đúng kế hoạch, dữ liệu được truyền đưa và lưu trữ trên máy chủ của Tổng cục Thống kê ngay sau lúc kết thúc thu thập thông tin tại những đơn vị điều tra.

Giai đoạn II (từ ngày 01-30/7/2021), Tổng cục Thống kê thực hiện thu thập thông tin toàn bộ những cơ sở chế tạo marketing cá thể và những cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Nội dung thông tin cần thu thập bao gồm: Kết quả chế tạo marketing  phân tổ chi tiết theo những đơn vị hành chính và theo phân ngành kinh tế; số lượng, quy mô và lao động của những đơn vị điều tra; mức độ ứng dụng khoa học thông tin;…

Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn II sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn bộ những xã/ phường/ thị trấn rộng khắp cả nước nhằm thu thập thông tin của trên 5 triệu cơ sở chế tạo marketing cá thể và trên 45 ngàn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Dự kiến lực lượng tham gia Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn II là khoảng 30 ngàn người, trong đấy khoảng 25 ngàn điều tra viên thống kê có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và có thể dùng thành thạo những thiết bị di động hợp lý sẽ được tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn.

Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II đối có những cơ sở chế tạo marketing những thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có một số điểm mới, thay đổi so có Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Cụ thể, đối tượng của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 bao gồm cả những cơ sở chế tạo marketing cá thể ko có địa điểm marketing cố định (năm 2017 những cơ sở này chỉ được lập bảng kê mà ko được điều tra thu thập thông tin). Do vậy, khối lượng những đơn vị điều tra trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tăng hơn so có năm 2017 do cả hai chi tiết: Do thay đổi phương pháp và do tình hình vững mạnh chế tạo marketing.

Bên cạnh đấy, tổng điều tra lần này cũng tiến hành thu thập thông tin của những cơ sở theo hướng tiếp cận ngành sản phẩm thay vì ngành kinh tế, do vậy việc xác định ngành kinh tế và mã ngành kinh tế tương ứng đảm bảo chính xác hơn. Hơn nữa, do ứng dụng khoa học thông tin nên điều tra viên có thể thực hiện việc xác định ngành sản phẩm dựa trên phần mềm tra cứu tự động từ thông tin mô tả sản phẩm, điều này giúp cho việc ghi mã được nhanh hơn và kịp thời dùng cho việc khai thác những thông tin chuyên sâu về từng chuyên ngành.

Tổng cục Thống kê cũng sẽ ứng dụng triệt để khoa học thông tin trong những giai đoạn của Tổng điều tra từ công việc rà soát, cập nhật bảng kê tới việc thu thập thông tin tại địa bàn và công tác kiểm tra, giám sát điều tra… giúp tăng chất lượng thông tin, rút ngắn thời gian điều tra và xử lý số liệu.

The Tổng cục Thống kê, Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn II được thực hiện trên phạm vi lớn có nhiều thách thức trong việc thu thập thông tin chính xác, gần như và kịp thời; đáp ứng bắt buộc bảo mật thông tin và đảm bảo hệ thống thông tin, đường truyền dữ liệu thông suốt từ địa phương tới Trung ương. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công tác thu thập thông tin Giai đoạn II gặp nhiều thách thức, khó khăn đòi hỏi Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và những Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ Tổng điều tra, chất lượng thông tin, đồng thời phòng chống dịch an toàn, hiệu quả.

Cho tới thời điểm này, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương đang tiếp tục phối hợp có những Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Tổng điều tra, đảm bảo thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn theo đúng tiến độ; đồng thời khắc phục khó khăn để thích ứng có diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đảm bảo phòng dịch an toàn. Có sự chuẩn bị kỹ càng của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra những cấp từ Trung ương tới địa phương, Tổng cục Thống kê tin tưởng cuộc Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn II sẽ thành công tốt đẹp./.

Nhật Quang