Đây là một trong mục tiêu được UBND tỉnh Khánh Hòa đưa ra nằm trong quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở địa phương năm 2022, do ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Khánh Hòa ký.

Với quyết định trên, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan liên quan, địa phương thực hiện kế hoạch này.

Một góc TP Nha Trang nhìn từ trên cao. Ảnh: Phú Khánh.

Động thái này được đưa ra theo hướng phù hợp các định hướng, chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Trên cơ sở đó, xác định cụ thể tỉ lệ các loại nhà ở đầu tư phát triển trong năm 2022. Đây cũng là cơ sở để triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ tỉnh và huy động mọi nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, tham gia phát triển nhà ở, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh thị trường bất động sản.

Trong kế hoạch đưa ra, tỉnh Khánh Hòa dự kiến, tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng là hơn 1 triệu m2 sàn (tương ứng khoảng 13.400 căn nhà). Trong đó, dự kiến nhà ở thương mại tăng 3.742 căn; nhà ở xã hội tăng 819 căn; nhà ở phục vụ tái định cư là 420 căn và nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây là 8.417 căn.

Để thực hiện phát triển nhà ở trên địa bàn năm 2022, tổng nguồn vốn cần có khoảng 10.390 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở xã hội là khoảng 315 tỷ đồng; nhà ở thương mại khoảng 4.403 tỷ đồng; nhà tái định cư trên 270 tỷ đồng, số còn lại là nhà ở của dân.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự kiến có các nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, bao gồm phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa…; nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy; vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi…, và một phần từ ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.