LienVietPostBank được chấp thuận tăng vốn thông qua trả cổ tức với tỷ lệ 12% bằng cổ phiếuLienVietPostBank được chấp thuận tăng vốn thông qua trả cổ tức có tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu

Vietstock – LienVietPostBank được chấp thuận tăng vốn thông qua trả cổ tức có tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (HM:LPB) (LienVietPostBank, HOSE: LPB) chia cổ tức năm 2020 có tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu.

Theo đấy, ngày 24/6/2021, LienVietPostBank đã nhận được văn bản số 4536 /NHNN-TTGSNH của NHNN chấp thuận về việc Ngân hàng được phép tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận năm 2020.

Sau lúc hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2020, LienVietPostBank sẽ tiếp tục thực hiện nhiều đợt tăng vốn theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Ngân hàng phê duyệt để tăng vốn điều lệ lên mức hơn 15,700 tỷ đồng thông qua nhiều hoạt động: phát hành riêng lẻ 66.7 triệu cp cho nhà đầu tư nước ngoại trừ, nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư  nước ngoại trừ tại Ngân hàng lên 9.99%, phát hành cho cổ đông hiện hữu 265 triệu cổ phiếu, phát hành 35 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Năm nay, LienVietPostBank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận đạt 3,200 tỷ đồng, tăng 32% so có năm 2020. Tính tới ngày 31/05/2021, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt hơn 1,700 tỷ đồng, hoàn thành sắp 60% kế hoạch năm.

Diễn biến giá cổ phiếu LPB trong vòng 1 năm qua
Nguồn: VietstockFinance

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LPB tăng liên tục trong thời gian qua, từ mức khoảng 23,000 đồng tại thời điểm đại hội là cuối tháng 4, lên trên 29,000 đồng/cp hiện nay. Thanh khoản của cổ phiếu cũng luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt là trong quý 2/2021.