Lộ diện tổ chức sang tay cổ phiếu IMP cho quỹ Hàn QuốcLộ diện tổ chức sang tay cổ phiếu IMP cho quỹ Hàn Quốc

Vietstock – Lộ diện tổ chức sang tay cổ phiếu IMP cho quỹ Hàn Quốc

Nhằm cơ cấu danh mục, 3 quỹ thành viên của VinaCapital là VOF Investment Limited, Vietnam Ventures Limited và Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital đã bán toàn bộ sắp 3.5 triệu cp của CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) vào ngày 10/06/2021. 

Qua ấy, nhóm quỹ này ko còn là cổ đông tại IMP (trước ấy, tổng sở hữu của cả nhóm hơn 5%).

Trong lúc ấy, SK Investment Vina III Pte Ltd thông báo đã chọn vào sắp 3.5 triệu cp IMP vào ngày 10/06. Giao dịch được thực hiện qua hình thức thỏa thuận có giá khoảng 80,000 đồng/cp. Theo ấy, quỹ Hàn Quốc này nâng sở hữu tại IMP từ mức 24.02% vốn lên thành 29.22% vốn, tiếp tục giữ vị trí cổ đông lớn nhất.

Như vậy, VinaCapital chính là đơn vị đã sang tay cổ phiếu IMP cho SK Investment Vina III Pte Ltd.

* Cổ đông SK chi khoảng 277 tỷ đồng nâng sở hữu tại IMP

Minh Hồng