Trong quý IV năm 2023, ngân hàng này đã đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế với con số trên 84 tỷ đồng, tăng đáng kể lên gấp hơn 92 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt trên 84 tỷ đồng, tăng gấp hơn 92 lần so với cùng kỳ 2022. Trước đó, ngân hàng này chỉ ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế 910 triệu đồng trong quý 4 năm 2022.

Lợi nhuận mạnh mẽ trong quý IV của SaigonBank chủ yếu đến từ lãi thuần tăng đột biến từ hoạt động kinh doanh khác, từ 13 tỷ đồng lên 168 tỷ đồng. Mặc dù không có giải thích chi tiết về nguồn thu nhập này, nhưng có thể đến từ hoạt động xử lý và thu hồi nợ xấu. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy SaigonBank nhận về hơn 166 tỷ đồng từ các khoản nợ đã được xử lý và bù đắp rủi ro trong quý 4/2023.

Ngoài khoản thu nhập đột biến từ hoạt động xử lý nợ xấu, thu nhập lãi thuần trong quý 4/2023 của Saigonbank cũng tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 222 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng từ 8 lên 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm từ 16 tỷ xuống còn 9 tỷ đồng, và không ghi nhận lãi từ hoạt động chứng khoán trong quý 4.

Tổng thu nhập hoạt động của Saigonbank trong quý 4/2023 đạt hơn 409 tỷ đồng, tăng 64,2% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động giảm 21,4% xuống còn 157 tỷ đồng. Điều này giúp lợi nhuận thuần đạt 252 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ 2022.

Lợi nhuận thuần cao giúp lợi nhuận trước và sau thuế của Saigonbank tăng mạnh, mặc dù phải trích gần 168 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ 2022.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Saigonbank đạt hơn 31.500 tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm. Dù tăng mạnh, đây vẫn là ngân hàng có quy mô nhỏ nhất trong hệ thống.

Dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 31/12/2023 đạt 19.967 tỷ đồng, tăng 6,7%, trong đó, nợ xấu nội bảng đạt 405 tỷ đồng, chiếm 2,03% tổng dư nợ và tăng 1,7% so với đầu năm.

Tiền gửi khách hàng của Saigonbank tăng trưởng 14,9% trong năm 2023, đạt 23.557 tỷ đồng, trong đó, tiền gửi không kỳ hạn chiếm 7,4%.