Long An sẽ có thêm 4 cụm công nghiệp đi vào hoạt động trong năm nayLong An sẽ có thêm 4 cụm công nghiệp đi vào hoạt động trong năm nay

Vietstock – Long An sẽ có thêm 4 cụm công nghiệp đi vào hoạt động trong năm nay

Sau lúc hoàn thành, 4 cụm công nghiệp Vinh Khang, Tân Mỹ, Tú Phương và Hiệp Hòa sẽ bổ sung thêm sắp 200ha vào quỹ đất sạch lôi kéo đầu tư của tỉnh Long An.

Tỷ lệ lấp đầy tại mọi khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đạt hơn 89%. (Nguồn: baolongan)

Theo Sở Công Thương tỉnh Long An, trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm 4 cụm công nghiệp dự kiến được đưa vào hoạt động, gồm: Cụm công nghiệp Vinh Khang, Tân Mỹ, Tú Phương và Hiệp Hòa.

Theo đấy, mọi cụm công nghiệp này sẽ hoàn thành san lấp mặt bằng trên phần đất được giao vào cuối tháng Sáu này. Sau đấy sẽ tiến hành tổ chức thi công hạ tầng kỹ thuật và tới cuối năm 2021 và cơ bản sẽ hoàn thành mọi hạng mục: khu xử lý nước thải, hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện… đi vào hoạt động, đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp.

Những cụm công nghiệp trên sau lúc hoàn thành sẽ bổ sung thêm sắp 200ha vào quỹ đất sạch lôi kéo đầu tư của tỉnh Long An.

Theo Quy hoạch lớn mạnh cụm công nghiệp tới năm 2020 đã được phê duyệt, trên địa bàn tỉnh Long An có 62 cụm công nghiệp có tổng diện tích hơn 3.100ha và cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông (diện tích hơn 261ha) đang thực hiện thủ tục chuyển thành khu công nghiệp; trong đấy, có 22 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy đạt 77,67%, lôi kéo 622 dự án đầu tư thứ cấp có diện tích đã cho thuê sắp 760ha.

Theo Sở Công Thương tỉnh Long An, nhằm góp phần lớn mạnh hạ tầng công nghiệp, lôi kéo đầu tư trên địa bàn, thời gian tới, đơn vị tiếp tục hoàn thiện phương phương án lớn mạnh cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, tiến hành rà soát, xử lý mọi dự án cụm công nghiệp đã có chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hủy bỏ quyết định xây dựng thương hiệu một số cụm công nghiệp ko còn thích hợp.

Bên cạnh đấy, đơn vị tiếp tục theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư dự án hạ tầng cụm công nghiệp hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm đi vào hoạt động, cùng có mọi khu công nghiệp tăng thêm quỹ đất sạch lôi kéo đầu tư của tỉnh.

Sở Công Thương cũng sẽ tích cực phối hợp có mọi sở, ngành liên quan tăng cường thực hiện mọi giải pháp lôi kéo mọi dự án đầu tư vào mọi khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Bùi Giang