Lưu ý về hợp đồng mua bán căn hộ chung cưLưu ý về hợp đồng sắm bán căn hộ chung cư

Vietstock – Lưu ý về hợp đồng sắm bán căn hộ chung cư

Ngày 22.6, Cục Khó khăn và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đưa ra những lưu ý tới nhận diện hợp đồng mẫu lúc sắm bán căn hộ chung cư.

Sắm bán căn hộ chung cư cần lưu ý về hợp đồng. Ảnh: Ngọc Dương

Theo Cục Khó khăn và Bảo vệ người tiêu dùng, trong lĩnh vực sắm bán căn hộ chung cư, hợp đồng theo mẫu chính là những hợp đồng sắm bán do bên bán soạn thảo để bán căn hộ chung cư cho khách hàng, được thể hiện có nhiều tên gọi khác nhau như: hợp đồng sắm bán căn hộ/căn hộ chung cư; hợp đồng sắm bán nhà ở/căn hộ hình thành trong tương lai; hợp đồng sắm bán căn hộ/nhà ở có sẵn…

Về bố cục, những thông tin riêng biệt về từng giao dịch như thông tin bên sắm, thông tin căn hộ, giá bán được quy định trực tiếp tại những điều khoản hợp đồng hoặc được tách thành một phụ lục riêng. Đối có bản nội quy quản lý vận hành nhà chung cư, tại thời điểm ký phối hợp đồng, nội quy này được đính kèm và là một phần ko tách rời của hợp đồng sắm bán căn hộ.

Do vậy, cơ quan này lưu ý đối có người tiêu dùng lúc ký phối hợp đồng trong lĩnh vực sắm bán căn hộ chung cư. Trước hết, bên bán cần thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký hợp đồng sắm bán căn hộ chung cư mẫu theo quy định có Cục Khó khăn và Bảo vệ người tiêu dùng hoặc Sở Công thương (tùy theo phạm vi áp dụng) trước lúc ký kết có khách hàng. Bên cạnh ấy, hình thức và nội dung của hợp đồng cần tuân thủ những quy định cụ thể. Người tiêu dùng cần kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ đăng ký của những chủ đầu tư về hợp đồng mẫu bằng bí quyết liên hệ trực tiếp hoặc tra cứu trên trang thông tin điện tử của Cục Khó khăn và Bảo vệ người tiêu dùng hoặc Sở Công thương nơi đặt dự án.

Đồng thời, để hạn chế rủi ro phát sinh từ việc ký những hợp đồng sắm bán soạn sẵn, người tiêu dùng trước lúc giao dịch có bên bán cần kiểm tra việc đáp ứng những điều kiện bán căn hộ của chủ đầu tư. Ví dụ: đối có căn hộ hình thành trong tương lai, cần có văn bản của Sở Xây dựng về việc bán căn hộ hình thành trong tương lai và hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng đủ điều kiện. Đồng thời, nên so sánh mẫu hợp đồng được cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thẩm quyền thông qua có mẫu hợp đồng do công ty cung cấp. Bên cạnh ấy, người tiêu dùng nghiên cứu kỹ những nội dung được công ty chú thích và cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khuyến cáo tại những phần để trống trong hợp đồng, từ ấy cân nhắc cẩn thận trước lúc giao kết giả dụ nội dung trong hợp đồng dự định ký kết bất lợi hơn những nội dung được khuyến cáo.

Mai Phương