Mediplantex dự kiến chào bán gần 6,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100%© Reuters

Investing.com — CTCP Dược phẩm Trung ương Mediplantex (HN:MED) (HNX:MED) đã thông qua phương án chào bán sắp 6,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được chọn thêm 1 cổ phiếu mới). Vốn điều lệ dự kiến tăng gấp đôi lên 125,6 tỷ đồng. Giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, tức nguồn vốn huy động hơn 157 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán FPT (HM:FPT) sẽ là đơn vị tư vấn cho hoạt động lần này của Mediplantex. Dự kiến số cổ phiếu mới sẽ được chào bán trong năm nay sau lúc có chấp nhận của UBCK.

MED có kế hoạch tiêu dùng nguồn vốn huy động được trong giai đoạn 2021 – 2022, cụ thể 120 tỷ đồng được dùng để chọn sắm máy móc, thiết bị; 20 tỷ đồng để thanh toán chi phí dịch vụ tư vấn và những dịch vụ khác; 17 tỷ đồng còn lại để bổ sung nguồn vốn lưu động (trả lương cho cán bộ công nhân viên).

Tờ trình tăng vốn của Mediplantex trước đấy đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Ngoại trừ ra, cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch buôn bán có doanh thu 451,4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 30 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,7% và 16,4% so có thực hiện năm trước.

Năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 28% xuống 521 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cũng giảm khoảng 33% về mức 24 tỷ đồng. Dù kết quả buôn bán suy giảm nhưng Mediplantex vẫn trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%, tương đương mức thanh toán 18,8 tỷ đồng, bằng 77% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020.

Kết thúc Q1/2021, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty ở mức 99,7 tỷ đồng, giảm 33% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của Mediplantex giảm hơn 44% về còn 5 tỷ đồng, tương đương 16,7% mục tiêu cả năm. Nguyên nhân về tình hình buôn bán giảm sút, công ty cho biết sau dịp Tết Nguyên đán và ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, sức tiêu thụ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chứng năng giảm. Bên cạnh đấy, nhiều đơn vị phân phối sản phẩm có công thức tương tự khiến cho thị phần công ty bị thu hẹp. Chi phí quản lý công ty tăng 84% so có cùng kỳ năm trước cũng khiến cho lãi giảm mạnh.