NBB tăng trần sau thông tin về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đôngNBB tăng trần sau thông tin về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông

Vietstock – NBB tăng trần sau thông tin về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông

Ngày 16/06, HĐQT CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: HM:NBB) đã thông qua phương án dùng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Hiện, NBB đang có hơn 22 triệu cp quỹ và số cổ phiếu này sẽ được chia cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 7:25 (cổ đông sở hữu 25 cp tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được 7 cp thưởng). Cổ phiếu thưởng sau lúc chia sẽ ko bị hạn chế chuyển nhượng. Ví như số cổ phiếu quỹ được chia hết, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của NBB sẽ tăng lên mức hơn 100 triệu cp.

Trong trường hợp phát hành cổ phiếu bị lẻ thì theo Quyết định của HĐQT, số cổ phiếu lẻ sẽ được phát hành cho Tổng Giám đốc dưới hình thức ESOP tối đa 500,000 cp sở hữu giá 10,000 đồng/cp.

Một ngày sau lúc Công ty công bố phương án chia cổ phiếu quỹ, giá cổ phiếu NBB liền tăng trần lên mức 29,100 đồng/cp và chỉ còn phương pháp đỉnh lịch sử 1.2%.

Diễn biến giá cổ phiếu NBB từ đầu năm 2021 tới nay. Đvt: Đồng
Nguồn: VietstockFinance

Thượng Ngọc