Ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm, không còn duy trì mức 6%/năm từ tháng 2/2024

Ngày đầu tiên của tháng 2/2024 đã chứng kiến hai ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm một cách đáng kể. Trong số này, có một ngân hàng đã không còn áp dụng mức lãi suất 6%/năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã công bố biểu lãi suất huy động trực tuyến từ ngày 1/2, với sự điều chỉnh ở hầu hết các kỳ hạn. Đặc biệt, kỳ hạn 1-3 tháng giảm 0,4%, lần lượt còn 2,6% – 2,7% – 2,8%/năm. Lãi suất các kỳ hạn 3 và 4 tháng chỉ giảm nhẹ 0,1%, xuống 3,1% và 3,2%/năm.

Sacombank đã giảm mạnh 0,5% lãi suất đối với tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng, lần lượt còn 4,2% – 4,3% – 4,4%/năm.

Thêm hai ngân hàng hạ lãi suất tiết kiệm từ ngày 1/2

Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LPBank) cũng đã thực hiện giảm lãi suất tiết kiệm với mức khá mạnh. Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,2%, lần lượt còn 2,6% và 2,7%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 3-5 tháng giảm 0,4%. Hiện lãi suất kỳ hạn 3 tháng còn 2,7%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 2,8%/năm, và kỳ hạn 5 tháng là 2,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-8 tháng được LPBank đưa về mức 4%/năm, lãi suất kỳ hạn 9 tháng về 4,1%/năm, kỳ hạn 10 tháng 4,2%/năm và kỳ hạn 11 tháng còn 4,3%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng cũng chỉ còn 5%/năm sau khi giảm 0,3%. Đây cũng là mức giảm đối với lãi suất huy động các kỳ hạn 13 và 15 tháng, lần lượt còn 5,1% và 5,3%/năm.

Đối với tiền gửi các kỳ hạn 16 -18 tháng, giảm nhẹ hơn. Hiện lãi suất kỳ hạn 16 tháng còn 5,3%/năm, kỳ hạn 18 tháng còn 5,6%/năm.

Ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm, không còn duy trì mức 6%/năm từ tháng 2/2024

Ngày đầu tiên của tháng 2/2024 đã chứng kiến hai ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm một cách đáng kể. Trong số này, có một ngân hàng đã không còn áp dụng mức lãi suất 6%/năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã công bố biểu lãi suất huy động trực tuyến từ ngày 1/2, với sự điều chỉnh ở hầu hết các kỳ hạn. Đặc biệt, kỳ hạn 1-3 tháng giảm 0,4%, lần lượt còn 2,6% – 2,7% – 2,8%/năm. Lãi suất các kỳ hạn 3 và 4 tháng chỉ giảm nhẹ 0,1%, xuống 3,1% và 3,2%/năm.

Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LPBank) cũng đã thực hiện giảm lãi suất tiết kiệm với mức khá mạnh. Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,2%, lần lượt còn 2,6% và 2,7%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 3-5 tháng giảm 0,4%. Hiện lãi suất kỳ hạn 3 tháng còn 2,7%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 2,8%/năm, và kỳ hạn 5 tháng là 2,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-8 tháng được LPBank đưa về mức 4%/năm, lãi suất kỳ hạn 9 tháng về 4,1%/năm, kỳ hạn 10 tháng 4,2%/năm và kỳ hạn 11 tháng còn 4,3%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng cũng chỉ còn 5%/năm sau khi giảm 0,3%. Đây cũng là mức giảm đối với lãi suất huy động các kỳ hạn 13 và 15 tháng, lần lượt còn 5,1% và 5,3%/năm.

Đối với tiền gửi các kỳ hạn 16 -18 tháng, giảm nhẹ hơn. Hiện lãi suất kỳ hạn 16 tháng còn 5,3%/năm, kỳ hạn 18 tháng còn 5,6%/năm.

Tính đến hết tháng 1/2023, thị trường ghi nhận hơn 30 ngân hàng giảm lãi suất huy động. Sau mỗi lần điều chỉnh, mức lãi suất từ 6%/năm trở lên đối với tiền gửi kỳ hạn 18 tháng dần vắng bóng.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, hiện chỉ còn một ngân hàng áp dụng mức lãi suất 5% trở lên đó là NCB. Đối với kỳ hạn 12 tháng, chỉ còn 14 ngân hàng áp dụng lãi suất từ 5% trở lên, trong đó, cao nhất là 5,5% tại NCB. Đối với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất phổ biến từ 5,1-5,8%.