Ngân hàng phải công khai mức lãi suất hỗ trợ doanh nghiệpNgân hàng cần công khai mức lãi suất hỗ trợ công ty

Vietstock – Ngân hàng cần công khai mức lãi suất hỗ trợ công ty

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM (HM:HCM) vừa có công văn 1580 về việc triển khai nhiều biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19, trong ấy bắt buộc nhiều TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ công ty, người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo công văn, NHNN TPHCM bắt buộc nhiều TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, cho vay mới theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông tư 03/2021/TT-NHNN.

Bên cạnh ấy, thực hiện cắt giảm tối đa nhiều loại chi phí nhằm tạo nguồn lực tài chính để hỗ trợ khách hàng, người dân, công ty. Nhiều TCTD căn cứ năng lực, khả năng tài chính của đơn vị mình để tính toán thực hiện giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và nhiều biện pháp hỗ trợ khác.

Một điểm đáng chú ý là nhiều TCTD cần công khai công bố mức lãi suất hỗ trợ, nhiều biện pháp, chính sách hỗ trợ để người dân, công ty được biết.

Đồng thời, nhiều TCTD cũng cần chủ động phối hợp mang chính quyền địa phương, hiệp hội công ty, khách hàng trên địa bàn hoạt động của nhiều TCTD để tìm hiểu nhu cầu vốn, đáp ứng kịp thời vốn cho tiêu thụ nông sản, nhu cầu vốn chế tạo marketing của người dân, công ty trên địa bàn; ko để xảy ra chậm tiêu thụ nông sản, gián đoạn chuỗi chế tạo, cung ứng do ko tiếp cận được vốn tín dụng ngân hàng.

TCTD chủ động rà soát, đánh giá tình hình khó khăn, thiệt hại do dịch Covid-19, trên cơ sở ấy có nhiều giải pháp cụ thể để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

 

Tính tới cuối tháng 4/2021, nhiều TCTD trên địa bàn TP.HCM hỗ trợ giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ cho công ty và giữ nguyên nhóm nợ; cho vay mới mang lãi suất thấp cho công ty (theo Thông tư 01 và Thông tư 03) đạt hơn 1 triệu tỷ đồng cho 401,336 khách hàng.

Trong ấy, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 196,540 khách hàng mang dư nợ đạt 227,675 tỷ đồng; miễn giảm lãi cho 124,652 khách hàng mang dư nợ đạt 7,657 tỷ đồng; cho vay mới lũy kế từ ngày 23/01/2020 cho 80,144 khách hàng mang doanh số đạt 815,970 tỷ đồng.

 

Trước ấy, NHNN cũng đã có Công văn 3947 bắt buộc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc nhiều TCTD; Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai nhiều biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Trong ấy bắt buộc nhiều TCTD thực hiện cắt giảm tối đa nhiều loại chi phí nhằm tạo nguồn lực tài chính hỗ trợ khách hàng, người dân, công ty.

Hàn Đông